Procedure

Всяка година местата отпуснати за докторанти се обявяват в Държавен вестник, обикновено в периода юли-август. След това всеки кандидат, който отговаря на всички условия, подава документи в сектор Докторанти на СУ. След изтичане на срока за подаване на документи, всеки кандидат, който отговаря на всички условия, се уведомява писмено че е допуснат до изпити, получава конспекти за изпитите, както и дати за явяване на изпитите. Обикновено всеки кандидат за докторант се явява на два изпита – един по основната специалност, и един по чужд език. След успешно полагане на изпитите, кандидатите се уведомяват за резултатите и за какви места могат да бъдат записани. След тяхното писмено съгласие, Ректорът на СУ издава заповед за начало на обучението за всеки докторант. Ако е необходимо да се заплащат такси, докторантите се уведомяват за това и в определен срок трябва да извършат плащането на всички такси.

След това основното звено, отговорно за обучението, изготвя индивидуален учебен план за докторанта за целия период на обучение.