Procedure

  • кога и какви документи се подават от кандидат-студентите – като правило се допуска електронно подаване на всички необходими документи (в периода юни-юли);
  • за всяка една специалност в СУ (включително и във ФМИ) какви изпити трябва да се положат (ако въобще се полагат, това обикновено става на един или повече етапи в периода Март-Юли), как става образуването на бала и класирането въз основа на бала (Август);
  • как става записването на кандидат-студентите (Август-Септември), след като стане ясно че те са приети (на едно от поредните класирания, извършвани в СУ и ФМИ)
  • на всеки етап се позволява и заплащане на необходимите такси по електронен път