Последни новини

Първи кръг на Национално състезание по елементарна математика „Проф. Борислав Боянов“, 2020 провеждане в гр. София

Първият кръг на състезанието обявен за 23.02.2020 г. за гр. София, започва в 09:00 ч. и участниците следва да заемат местата си в зала 325 в сградата на Факултета по математика и информатика до 08:45 ч.

От организаторите на състезанието

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 25.02.2020

 Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на

 25 февруари 2020 (вторник) от 16:15 часа в зала 325 на ФМИ
 с доклада на Иван Христов:
 "Изчисляване на достоверни траектории за хаотичните атрактори на Рьослер и Лоренц".

 Поканват се студентите и преподавателите.

Среща с Експертната група по процедура за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, 25.02.2020

Във връзка с посещение на Експертната група във Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“ по процедура за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, на 25.02.2020 г. (вторник), в сградата на Факултета по химия и фармация - Заседателна зала, от 15:30 до 16:30 ще се проведе среща със СТУДЕНТИ и ДОКТОРАНТИ, обучаващи се в професионалното направление.

Каним всички желаещи да вземат участие в срещата.

Срещи с Експертната група по процедура за програмна акредитация на професионално направление 4.5. Математика, 25.02.2020

Във връзка с посещение на Експертната група във Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“ по процедура за програмна акредитация на професионално направление 4.5. Математика, на 25.02.2020 г. (вторник), в Заседателната зала на ФМИ (206) ще се проведат следните срещи:

10:30-11:00 – Среща/свободен прием на Експертната група за ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, СТУДЕНТИ и ДОКТОРАНТИ

13:30-14:30 –Среща със СТУДЕНТИ и ДОКТОРАНТИ, обучаващи се в професионалното направление

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 18.02.2020

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на

 18 февруари 2020 (вторник) от 16:15 часа в зала 210 на ФМИ

 с доклада на Калоян Ангелов:
 "Доказателство на теоремата за Жордановата крива - втора част".

 Ще бъдат обсъдени и следващи доклади.

 Поканват се студентите и преподавателите.

Страници