Последни новини

Семинар „Топология’’, 10.10. 2019

Семинарът „Топология’’ започва работата си с доклад на тема

"Топологични пространства: отворени и затворени множества, бази и затворена обвивка".  

Лектор: Елена Валентинова Георгиева.

Семинарът ще се проведе на 10 октомври 2019 (четвъртък) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър, 2019/2020

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2019/2020 за ОКС "Магистър".

08 – 20 октомври (включително) 2019 г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

Два кандидатстудентски курса по математика - от 19.10.2019 и от 20.10.2019

От 19 октомври 2019 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 7-17 октомври 2019 г.

От 20 октомври 2019 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 7-17 октомври 2019 г.

Семинар по Оптимизация, 11.10.2019

На 11 октомври 2019г. (петък) от 14:00 ч. в зала 500 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Мира Бивас
Тема: Optimal control for the evolution of deterministic multi-agent systems

Поканват се всички интересуващи се.

Втори етап на класиране, зимен прием в ОКС "Магистър", 2019/2020

Вторият етап на  класиране (по входящ номер) за зимен прием в ОКС "Магистър" учебна 2019/2020 г. във ФМИ, съгласно заповеди на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски"  може да видите тук.

Записване на новоприетите магистри

VIII Национална студентска олимпиада по компютърна математика "акад. Стефан Додунеков"- CompMath 2019

От 8 до 10 ноември 2019 г. ще се проведе Осмата национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков“ (НСОКМ, CompMath-2019). Домакин на олимпиадата е Факултетът по приложна математика и информатика (ФПМИ) на Технически университет - София. Всеки университет може да участва с отбор, включващ до 6-ма студенти в състезателна група и до трима преподаватели.

Конкурс за мобилност по Програма „Еразъм+“ с цел обучение в партниращи държави, летен семестър 2019/2020

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност по Програма „Еразъм+“ с цел обучение в партниращи държави (Албания, Бразилия, Грузия, Израел, Мароко, Мексико, Русия, Сърбия, Украйна и Япония). Допустими кандидати са студенти и докторанти от Софийския университет, които желаят да се обучават в университет-партньор през летния семестър на 2019/20 година.

Страници