Последни новини

Семинар „Математическо моделиране”, 02.03.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD.

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

Конкурс на ФМИ за подбор на млади учени и постдокторанти по НП „Млади учени и постдокторанти“, 2021

Факултетът по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор  на  млади  учени  и  постдокторанти,  които  да  бъдат финансирани през 2021 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“.

Записване за факултативен модул "Учител по математика" или "Учител по информатика и информационни технологии"

Студентите от специалностите Информатика, Информационни системи, Компютърни науки, Математика, Приложна математика, Софтуерно инженерство и Статистика от 3 курс през учебната 2020/2021 година могат да  запишат факултативен модул за придобиване на  допълнителна  професионална квалификация  "Учител по математика" или  "

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ , 2021/2022

Отдел „Международно сътрудничество" , СУ "Св. Кл. Охридски" обяви конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2021/2022 година.
Цялата необходима информация е публикувана на Еразъм+ сайта на СУ.

Записване на новоприетите магистри, летен прием 2020/2021

Записване на приетите студенти: до 19.02.2021 г. (петък) вкл.
във ФМИ – отдел „Студенти“, каб.220 (приемно време: 9:30 – 12:00 и 13:00 –16:30 ч.).
Влиза се само по един - титулярят или един негов представител. Задължително да се спазва дистанция от 1.5 м.

Необходими документи за записване:

За слушателите на курса "Философия на математиката", информация за изпита

Съобщавам на  слушателите на курса "Философия на математиката", че тези от тях, които не са ми изпратили реферат, могат да получат задачите за изпита в прикачен файл към последната ми лекция в "Мудъл". Решенията можете да ми изпратите до края на сесията на моя адрес vlsot@math.bas.bg. Ако имате въпроси, пишете ми на същия адрес.
Владимир Сотиров

Страници