Последни новини

Разпределение за преддипломен педагогически стаж на студентите от спец. МИ, 4. курс, 18.02.2020

Разпределението за преддипломен педагогически стаж по математика и по информатика и ИТ на студентите от специалност Математика и информатика, 4. курс, редовно обучение, ще се състои на 18.02.2020 г. (вторник) от 10:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Всички студенти трябва да носят справка за удовлетворяване на условията за допускане до стаж, издадена от отдел "Студенти".

Първо занятие на избираемата дисциплина "Биостатистика", 17.02.2020

Първото занятие на курса по Биостатистика ще се проведе на 17 февруари (понеделник) 2020 от 11 часа в зала 320. Моля всички, които проявяват интерес към курса, да заповядат.

гл.ас. д-р Деница Григорова

Организационна среща за магистърска програма БМИ във връзка с летния семестър, 2019/2020

На 17 февруари (понеделник) 2020 г. от 17.00 часа в зала 501 ще се състои откриване на летния семестър от академичната 2019/2020 година за магистърска програма БиоМедицинска информатика (БМИ). На срещата ще се  уточни графикът и мястото за провеждане на часовете, а също ще бъде предоставена актуална информация за провеждане на стажове  и защити на дипломни работи. Присъствието на студентите от първи и втори курс на магистърската програма БМИ  е силно препоръчително.

СДК курс „Профилирана подготовка по Информатика – ООПП и Структури от данни и алгоритми“, 21.03.– 11.07.2020

Факултетът по математика и информатика, 
СУ „Св. Климент Охридски”
организира
4 месечен курс
за придобиване на допълнителна професионална квалификация
„Профилирана подготовка по Информатика – Обектно ориентирано проектиране и програмиране и Структури от данни и алгоритми“

Целева група: учители по информатика и информационни технологии

ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, летен семестър 2019/2020

На 16.02.2020 г. в 00:00 ч. стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за летен семестър, 2019/2020 за ОКС "Бакалавър".

1-и етап: 16.-25.02.2020
2-и етап: 26.-28.02.2020

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.

СЛЕД КРАЯ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ!

Организационна среща по учебни въпроси за студентите от 2 курс на спец. "Информационни системи"

На  18.02.2020 (вторник) от 17 до 18 часа в зала 01  на ФМИ ще се проведе организационна среща по учебни въпроси за 2-ри курс,  специалност "Информационни системи". Присъствието на всички студенти е силно препоръчително.

Проф. Калоянова

Класиране, прием от летен семестър 2019/20 ОКС "Магистър" , инструкция за записване

  • Класиране
  • Записване
    Записването на приетите студенти ще бъде на 13.02.2020 г. и 14.02.2020 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 (приемно време  - 9:00 – 12:00  и 13:30 – 16:30).
    Необходими документи за записване:
    -
    Оригинал от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.

Страници