Последни новини

Конкурс за позиция "Технически персонал, поддръжка на хардуер и софтуер, GPS системи и Big Data" по ОП “Иновации и Конкурентоспособност”

                                                                                                                                                                                           _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________                               

Конкурс за позиция "Изследовател математически модели и алгоритми" по ОП “Иновации и Конкурентоспособност”

                                                                                                                                                                                            ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                           

Записване за Факултативен модул за придобиване на допълнителна професионална квалификация. 1.03.2019

Студентите от 3 курс на специалностите Информатика, Информационни системи, Компютърни науки, Математика, Приложна математика, Софтуерно инженерство и Статистика  могат да запишат през учебната 2018/2019 година Факултативен модул за придобиване на  допълнителна  професионална квалификация  "Учител по математика" или  "Учител по информатика и информационни технологии". За целта е необходимо да подадат молба в кабинет 221 (Отдел „Студенти“) до 01 март 2019г.

Отлагат се изпитите по Софтуерни архитектури, спец. КН, 4 курс двата потока

Поради здравословни причини изпитите при доц. Димитър Биров по дисциплината "Софтуерни архитектури" за специалност Компютърни науки 4 курс първи и втори поток се отлагат за след сесията. Моля следете за допълнителна информация.

Летен прием за ОКС "Магистър", 2018/2019 - КЛАСИРАНЕ, 13.02.2019

Класирането на кандидат-магистрите от летен прием, 2018/2019 уч. г. ще бъде обявено на 13.02.2019 г. на сайта на ФМИ.

Записването на приетите студенти ще бъде на 14.02.2019 г. и 15.02.2019 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 (приемно време  - 9:00 – 12:00  и 13:00 – 16:30).

Промяна на зала за провеждане на КС курс по математика започнал на 20.10.2018 - група 4, 9.02.2019

На вниманието на група 4 от кандидатстудентския курс по математика започнал на 20.10.2018  с лектори доц. Асен Божилов и доц. Симеон Замковой  - в събота 09.02.2019 занятията ще се проведат в зала 304 ФМИ, ет.3.

Учебен отдел

ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, летен семестър, 2018/2019

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за летен семестър, 2018/2019 за ОКС "Магистър".

08 – 28 февруари (включително) 2019 г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 5.02.2019

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на
5 февруари,  2019 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ 
 с доклад на докторант Ивайло Тунчев
 Минимално и максимално разстояние между две елипси с общ фокус

 Поканват се студентите и преподавателите.

Хонорувани преподаватели, договори за летен семестър 2018/2019, срок 08.02.2019

  1. В периода от 04 февруари до 08 февруари 2019 г. (включително), хоноруваните преподаватели, предложени от катедрите, трябва да попълнят договори за летен семестър на 2018/2019 учебна година. Договорите ще бъдат попълвани в стая 209, ФМИ. 
  2. В договора се попълват: номер на дипломата за висше образование, научна степен и академично звание (в случай, че има такива).

Страници