Последни новини

ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, летен семестър, 2020/2021

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за летен семестър, 2020/2021 за ОКС "Магистър".

16 февруари - 8 март (включително) 2021 г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, летен семестър 2020/2021

На 14.02.2021 г. в 00:00 ч. стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за летен семестър, 2020/2021 за ОКС "Бакалавър".

1-и етап: 14.-28.02.2021
2-и етап: 01.-03.03.2021

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.

СЛЕД КРАЯ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ!

Удължаване на кампанията за плащане на семестриални такси чрез СУСИ за летен семестър на 2020/2021 уч. г., до 28.02.2021

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка и отпадането на плащането на каса в СУ, кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2020/2021 учебна година се удължава до 28.02.2021 г.

Класиране, ОКС "магистър", прием от летен семестър, 2020/2021 уч.г.

Информация за класирането на приетите кандидат-магистри ще бъде обявена между 15 и 17 февруари 2021 г. на сайта на ФМИ.

Записването на приетите студенти ще бъде  на 18.02.2021 г. и 19.02.2021 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220.

За повече информация – следете на сайта на ФМИ.

Кандидатстудентски курс по математика, 20.02.2021

От 20 февруари 2021 г. започва съботно-неделен кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно) в електронна среда. Курсът следва да приключи в рамките на 8 седмици.
Записването е в работни дни от 04.02.2021 до 18.02.2021 г. включително.

Хонорувани преподаватели, попълване на договори за летен семестър, 2020/2021

В периода от 8 февруари до 16 февруари 2021 г. (включително), хоноруваните преподаватели, предложени от катедрите, трябва да попълнят договори за летния семестър на  2020/2021 учебна  година. Договорите ще бъдат попълвани в стая 209, ФМИ в следния ред:

Страници