Последни новини

Избор на група за студентите от ОКС ”Бакалавър”, специалност Информатика, 2-и курс

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2, 3 и 4 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Избор на група за студентите от ОКС ”Бакалавър”, специалност Софтуерно инженерство, 3-и курс

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2, 3, 4 и 5 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Избор на група за студентите от ОКС ”Бакалавър”, специалност Компютърни науки, 3-и курс, първи и втори поток

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2 и 3 група (първи поток) запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Избор на група за студентите от ОКС ”Бакалавър”, специалност Информатика, 3-и курс

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2 и 3 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Избор на група за студентите от ОКС ”Бакалавър”, специалност Информационни системи, 3-и курс

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2 и 3 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Организационни сбирки на магистърските програми във връзка с предстоящата 2019/2020 уч. г. Обновена4!

Магистърска програмаРъководител на магистърска програмаОрганизационна сбирка
Алгебра, геометрия и топологияпроф. д-р Азнив Каспарян2 курс: 02.10., 15.00ч., ФМИ, каб.529
Био- и медицинска информатикапроф. д-р Евгений Кръстев

ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър 2019/2020

На 29.09.2019 г. в 00:00 ч. стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2019/2020 за ОКС "Бакалавър".

1-и етап: 29.09.-14.10.2019
2-и етап: 15.-17.10.2019

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.

СЛЕД КРАЯ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ!

Разписи на учебните занятия на ОКС "Бакалавър" - ИД и ОКС "Магистър", зимен семестър 2019/2020

На страница "Студенти"-> "Разпис" са публикувани разписите на учебните занятия на ОКС "Магистър" и на ОКС "Бакалавър" - избираеми дисциплини (ИД) за зимен семестър на 2019/2020 уч.г.

Информация за организационната сбирка на МП Биомедицинска информатика, 30.09.2019

На  30 септември 2019 г. (понеделник) от 17.30 часа  в зала 501 на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" (СУ), бул. "Джеймс Баучър" № 5, ще се състои организационната сбирка на всички студенти (вкл. и за студентите от платена форма обучение), приети в 1 и 2 курс на магистърската програма Биомедицинска информатика на ФМИ при СУ.

Страници