Последни новини

Среща-дискусия с д-р Дейвид О'Мара, директор в 2 Sigma Investments, 3.12.2018

На 3.12.2018 г. от 16 ч. в заседателната зала на ФМИ ще се проведе среща-дискусия с  д-р Дейвид О'Мара, директор в 2 Sigma Investments.

Д-р О'Мара ще разкаже за финансовата Data Science платформа Alpha Studio, както и за възможностите за сътрудничество с 2 Sigma

Допълнително обучение по Дискретна математика, спец. Приложна математика, 2 курс, 30.11.2018

На 30 ноември 2018 г. (петък) от 17 часа в зала 325 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Дискретна математика  за студентите от специалност Приложна математика 2 курс. Лектор: Ангел Димитриев.

Програма ЕОС

Семинар „Топология’’, 4.12.2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следните доклади: 

  1. Теорема на Тихонов за нормални пространства.  
    Лектор: Маргарита Стоянова Ветрушкова;

  2. Съвършено нормални пространства. Теорема на Веденисов.
    Лектор: Константин Пламенов Константинов.

Семинарът ще се проведе на 4 декември 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Огледало на състезанието по математика "Пътнам", 2.12.2018

На 02.12.2018 г. от 10.00 до 13.00 и от 14.00 до 17.00 в зала 500 на ФМИ ще се проведе огледало на състезанието по математика "Пътнам", в което до момента ще участват 19 университета от 10 страни. За повече информация и регистрация за състезанието пишете на bojilov@fmi.uni-sofia.bg.

Семинар „Топология’’, 27.11.2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад: 

Хаусдорфови, регулярни, тихонови и нормални топологични пространства.

Лектори: Иво Мариянов Яков и Галин Тонев Николов.

Семинарът ще се проведе на 27 ноември 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Допълнително обучение по СДП, спец. Компютърни науки, 2 курс, 2 поток, 1.12.2018

На 01.12.2018г. (събота) ще се проведе допълнително обучение по СДП за специалност КН, втори курс, втори поток. Обучението за пета и шеста групи ще е от 10:00 до 13:00 в зала 500, а за седма и осма групи от 13:00 до 16:00 отново в зала 500. Лектор ще бъде Пламен Начев.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по Алгебра 1, спец. Компютърни науки, 1 курс, 2 поток , 26.11.2018

На 26.11.2018г. (понеделник) 27.11.2018 г. от 18:00  19:00 часа в зала 601ФХФ  326 ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Алгебра 1 за специалност Компютърни науки, първи курс, втори поток във връзка с предстоящото контролно. Лектор ще бъде Иво Стратев.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по СДП, спец. Компютърни науки, 2 курс, 1 поток, 23.11.2018

На 23.11.2018г. (петък) ще се проведе допълнително обучение по СДП за специалност Компютърни науки, втори курс, първи поток.

Обучението ще е в зала 314 от 15 до 17 часа и зала 321 от 17 до 18 часа във ФМИ с лектор Дарко Данчев.

Програма ЕОС

Страници