Последни новини

Нанасяне на оценките от ДИ - юли 2019 г. , направление "Педагогика на обучението по Математика и информатика"

Оценките от Държавен изпит, проведен на 09 и 10 юли 2019 г. на студентите от направление "Педагогика на обучението по Математика и информатика"  ще се нанасят на 11.07. 2019 г. в кабинет 213 ФМИ от 11.00 часа.

Работно време на касата на ФМИ по време на записване на новоприетите студенти

По време на записване на новоприетите студенти в ОКС "Бакалавър" , КСК'2019 (10 - 12 юли; 17 - 19 юли; 24 - 26 юли 2019 г.) касата на ФМИ ще работи със следното работно време:

8:30 - 12:00
12:00 - 12:30 - почивка
12:30 - 16:30

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, зимен прием 2019/2020,10.07.2019

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 10 юли 2019 г. (сряда) в сградата на ФМИ – гр. София, бул. “Джеймс Баучър” № 5.

Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

Публична защита на дисертационен труд на Живко Петров, 29.07.2019

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 "Математика", докторска програма "Математически анализ".

Кандидат: Живко Петров

Тема: "Върху някои диофантови уравнения и неравенства"

Кога: 29 юли 2019 г., 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Страници