Последни новини

Представяне на образователната програма Amazon Web Services във ФМИ

На 14 ноември 2017 г. от 17 часа в зала 325 на ФМИ, в сътрудничество с фирма  HeleCloud ще бъде представена образователната програма Amazon Web Services във ФМИ. На представянето ще се говори за:
  • Какво представлява образователната програма Amazon Web Services?  

ОКС "Бакалавър", корекции в разписа, 30 октомври 2017

Направени са корекции в разписа на учебните занятия за зимен семестър на учебната 2017/2018 за ОКС "Бакалавър", следните специалности:

  • Информатика, курс 2
  • Компютърни науки, курс 1, поток 2
  • Компютърни науки, курс 4, поток 1
  • Математика и информатика, курс 1
  • Математика и информатика, курс 2
  • Избираеми дисциплини

Корекциите са оцветени в жълт цвят!

Преместване на занятията от зала 304 за периода 27 – 31 октомври 2017

Уважаеми преподаватели и студенти,

Поради ремонтни дейности занятията от зала 304 за периода 27 – 31 октомври 2017 г. ще се проведат, както следва:

  • 27.10.2017 (петък) – от 11 до 18 часа в зала А 203 ФзФ;
  • 30.10.2017 (понеделник) - от 8 до 18 часа в зала А 203 ФзФ;
  • 31.10.2017 (вторник) – от 11 до 19 часа в зала А 203 ФзФ.

Учебен отдел

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 31 октомври 2017

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 31 октомври 2017 (вторник) от 16:15 ч. в зала 305 на ФМИ с отложения  доклад на Емил Хорозов

Мултиортогонални аналози на класическите ортогонални полиноми, интегруеми системи и матрични модели

Семинар „Топология’’, 31 октомври 2017 г.

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема "Граници на обратни спектри"  

Лектор: Деян Джундреков 

Семинарът ще се проведе на 31 октомври 2017 г. (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.

Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи на 22 ноември 2017 г.

Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи на 22 ноември 2017 г. (сряда) за дипломанти в магистърски програми РСМТ, ЕО и Био и медицинска информатика.

Страници