Последни новини

Провеждане на курса "Философия на математиката", зимен семестър 2020/2021

Понеже влизаме в карантина, лекциите от курса "Философия на математиката" няма да се провеждат в залата до второ нареждане. Моля студентите да ми пишат на адреса vlsot@math.bas.bg, за да уточним процедурата.

Владимир Сотиров

Заповед № РД-29-62/28.10.2020 на Декана на ФМИ, касаеща достъпа на студенти в сградата на ФМИ

С текста на заповед № РД-29-62/28.10.2020 на Декана на ФМИ, касаеща достъпа на студенти в сградата на ФМИ може да се запопзнаете тук. Заповедта влиза в сила от 29.10.2020 г

Деканат на ФМИ

Провеждане на кандидатстудентските курсове по математика започващи на 24 и 25.10.2020

Занятията се провеждат по групи в събота за курса започващ на 24 октомври 2020 и в неделя за курса започващ на 25 октомври 2020 с начален час 9:00 ч. Залата за провеждането им е указана в списъка на съответната група.

Информация за групите е  публикувана тук.

Полезни материали и ресурси за преподаване в електронна среда

Полезни материали и ресурси за подпомагане на работата Ви в електронна среда можете да намерите в свободнодостъпния курс "Обучение на преподаватели за работа в среда за електронно дистанционно обучение" в системата за електронно обучение на СУ.

Обхванати са теми, като:

  •     Работа със системата Мудъл
  •     Авторски права, превенция на плагиатство Strike Plagiarism
  •     Office 365 и MS Teams
  •     Safe Exam Browser

Страници