Последни новини

Плащане на семестриални такси за 2020/2021 уч. г., зимен семестър чрез СУСИ, 01.08. - 18.09.2020

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2020/2021 учебна година ще бъде в интервала 01.08. - 18.  30.09.2020 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти"  на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ,  става без да е  необходимо присъствието на студента.

Заявления за явяване на изпити от минали години за септемврийска изпитна сесия на уч. 2019/2020 г. , по е-поща

Заявленията за явяване на изпити от минали години за септемврийска поправителна  изпитна сесия на уч. 2019/2020 г. ще се подават по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой изпити от двете изпитни сесии-зимна и лятна (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти - studenti@fmi.uni-sofia.bg.

Публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Ася Русева, 30.07.2020

За придобиване на научна степен "доктор на науките" в професионално направление 4.5 "Математика (Геометрия)".

Кандидат: доц. д-р Ася Русева
Тема: “ Крайни геометрии и кодове”
Кога: 30 юли 2020г., 16:00 ч.
Къде: зала 325, ФМИ

Публична защита на дисертационен труд на Тихомир Тенев, 29.07.2020 в Discord

За придобиване на научна степен "доктор" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Компютърни науки“ – Софтуерни архитектури .

Допълнителна дата за изпит по "Съвременна физика (Класическа електродинамика)", 28.07.2020

Допълнителна дата за изпит по дисциплината "Съвременна физика (Класическа електродинамика)" за специалности Приложна математика 3 курс и Математика 3 курс е на 28.07.2020г от 10.00 часа в зала 326 ФМИ.

ФМИ обявява конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов”, 2020

За поредна година ФМИ обявява конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов”. Наградата се присъжда на студент от ФМИ (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър“ или докторант) за показани високи резултати в обучението им по направление 4.5 „Математика” и научни постижения в областта на математиката.

Наградата се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 лева.

Срок за подаване на документите: 11.09.2020 г.

Изпит по "Философия и логика", 20.07.2020

Изпитът по "Философия и логика"  за студентите, които не готвят реферати, ще се проведе на 20 юли 2020, понеделник, в зала 514. За да се избегне струпването на закрито, студентите ще се разделят на три групи: от 11231 до 46448 – в 16:15; от 16478 до 62082 – в 16:45; от 62104 до 81923 - в 17:15. Носете маски!
Подробности по пощата: vlsot@math.bas.bg.
Владимир Сотиров

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 8 юли 2020 г. внезапно почина нашият млад и изключителен колега доц. д-р Симеон Петров Замковой,  преподавател във Факултет по математика и информатика на Алма матер.

Страници