Последни новини

Учебни занятия на 9.05.2019

Във връзка с провеждането на Общо събрание на ФМИ, се отменят  учебните занятия за студентите от ФМИ на 09.05.2019 г.  от 10:00 ч. до 15:00 ч..

Допълнително обучение по БД, подготовка за държавен изпит, спец. КН, 4 курс, 08.06.2019

На 08.06.2019г. (събота) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по БД за държавен изпит на специалност Компютърни науки, четвърти курс.

Обучението ще е в зала 326 във ФМИ с лектор гл. асФилип Петров.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по ОС и СП, подготовка за държавен изпит, спец. КН, 4 курс, 26.05.2019

На 26.05.2019г. (неделя) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ОС и СП за държавен изпит на специалност Компютърни науки, четвърти курс.

Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Сабина Бочева.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по ДАА, подготовка за държавен изпит, спец. КН, 4 курс, 18.05.2019

На 18.05.2019г. (събота) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ДАА за държавен изпит на специалност Компютърни науки, четвърти курс.

Обучението ще е в зала 200 във ФМИ с лектор Герасим Велчев.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по ЧА, подготовка за държавен изпит, спец. КН, 4 курс, 09.05.2019

На 09.05.2019г. (четвъртък) от 18:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Числен анализ за държавен изпит на специалност Компютърни науки, четвърти курс.

Обучението ще е в зала 210 във ФХФ с лектор гл. асАна Авджиева.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по ЕАИ, подготовка за държавен изпит, спец. КН 4 курс, 19.05.2019

На 19.05.2019г. (неделя) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ЕАИ, подготовка за държавен изпит на специалност Компютърни науки, четвърти курс. Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Георги Шопов.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по ИИ, подготовка за държавен изпит, спец. КН 4 курс, 15.05.2019

На 15.05.2019г. (сряда) от 17:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ИИ, подготовка за държавен изпит на специалност Компютърни науки, четвърти курс. Обучението ще е в зала 325 на ФМИ с лектор Борис Величков.

Програма ЕОС

Заявления за явяване на изпити от минали години, лятна сесия на уч. 2018/2019 г.

Заявления за явяване на изпити от минали години за лятната изпитна сесия на уч. 2018/2019 г. (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение) ще се подават :

Кога: от 23.04.2019 г.  до 23.05.2019 г.
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ, 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни).

ВАЖНО!
Заявления за изпити от минали години няма да се приемат след 23.05.2019 г.

Страници