Последни новини

Неотложни мерки на ръководството на ФМИ във връзка с пандемия "COVID-19"

Уважаеми колеги,
С оглед на разрастващата се пандемия от COVID-19 и във връзка с заповедта на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски"
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/zapoved_...,
се въвеждат следните неотложни мерки:

Заповед РД-19-143-23.03.2020 на ректора на СУ "Св. Климент Охридски"

Заповед РД-19-143-23.03.2020 на ректора на СУ "Св. Климент Охридски" проф. дфн Анастас Герджиков на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) за удължаване срока на действие на следните заповеди:

Лекции по ИД "Философия и логика", летен семестър 2019/2020

Лекциите на Владимир Сотиров по ИД "Философия и логика" през летен семестър на 2019/2020 уч.г. няма да се провеждат по интернет, а ще се четат по няколко часа наведнъж, когато това стане възможно. Студентите ще бъдат известени.

Владимир Сотиров

Заповед на Ректора на СУ, във връзка с процедури, занятия и изпитна сесия на задочно обучение, COVID-19

Заповед № РД-19-140/18.03.2020 на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски" относно провеждането на:

  • процедури за заемане на академични длъжности, предварително обсъждане на дисертационни трудове, защита на докторски дисертации и дипломни работи, защита на ПКС;
  • занятията със студентите;
  • изпитната сесия на студентите в задочна форма на обучение.

За студентите записали ИД "Логики за пространство и време основани на региони", лет. сем. 2019/2020

Всички студенти бакалаври, които са избрали курса "Логики за пространство и време основани на региони", който се чете от проф. Димитър Вакарелов, да се свържат  с него по електронната му поща (dvak@fmi.uni-sofia.bg), за да могат да получават материали по пропуснатите лекции докато трае карантината.

проф. Д. Вакарелов

Удължаване на срока за регистриране на дейности по т. 1 от програма ЕОС, летен семестър 2019/2020

Срокът за предаване на подписаните регистрационни карти на курсовете и попълнените и подписани договори на хонорувани преподаватели за изпълнение на дейности по т. 1 от програма ЕОС през летния семестър на настоящата учебна година се удължава до 01.06.2020 г.

За кандидат-студентите, КСК 2020, COVID-19

Във връзка със заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и № РД-19-139 от 13.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), информираме следното:

Втори конкурс за прием на документи за студентска мобилност по програма Еразъм, 2020/2021

Обявява се втори конкурс за прием на документи за студентска мобилност по програма Еразъм за следващата учебна година. Кандидатстването отново ще стане през елекронната платформа на адрес: https://erasmus.uni-sofia.bg/
Платформата ще бъде отворена утре, 10 март 2020 г. в 10:00 ч. и ще може да се подават документи до 17:30 ч. на 13 март 2020 г.

Страници