Счетоводство

Зам.-главен счетоводител на СУ

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА
кабинет: ФМИ-213
тел. +359 2 8161 513, +359 2 865 70 02
lili@fmi.uni-sofia.bg

Счетоводител

ИЛИАНА СОТИРОВА
кабинет: ФМИ-214
тел. +359 2 8161 586
sotirova@fmi.uni-sofia.bg

Счетоводител

ВЕРКА ЙОРДАНОВА
кабинет: ФМИ-214
тел. +359 2 8161 586
verka@fmi.uni-sofia.bg

Касиер

КРАСИМИРА ВЪЛКОВА
кабинет: ФМИ-214
тел. +359 2 8161 526
kkacova@fmi.uni-sofia.bg