Деканат

Главен инспектор

РОСИЦА БАНКОВА
кабинет: ФМИ-208
тел.: +359 2 8161 500
dekanat@fmi.uni-sofia.bg
приемно време:  всеки ден
10:00 – 12:00
14:00 – 16:00

Административен секретар

ВИОЛЕТА МИНКОВА
кабинет: ФМИ-203
тел.: +359 2 8161 570
v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg
приемно време: всеки ден
10:00 – 12:00
14:00 – 16:00

Сътрудник

МАРИЯ ГЕНЕВА
кабинет: ФМИ-203
тел.: +359 2 8161 570
mhgeneva@fmi.uni-sofia.bg
приемно време: всеки ден
10:00 – 12:00
14:00 – 16:00