Допълнителни обучения за специалност "Математика"

  • На 17 април 2021 г. (събота) от 11 часа в Google Meet  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по СДП за студентите от специалности Приложна математика, Статистика и Математика, първи курс. Лектори:  Натали Георгиева и Андон Денков.
  • На 13 ноември 2019 г. (петък) от 16:30 часа до 18:30 часа (понеделник) в Jitsi: https://meet.jit.si/AlgebraFMIDoneRight ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра за студентите от спец. Статистика и спец. Математика, 1 курс. Лектор: Мирослава Владкова