Магистър

Приемът в тази степен за обучение се извършва въз основа на Правилник, който се приема всяка година от Академичния Съвет на СУ и се публикува на Уеб портала на СУ (около месец Юни). В този Правилник се уточняват стъпките, сроковете, необходимите документи и такси и всякакви други детайли.

Процедура

Изпити

Летен прием за учебната 2017/2018

Магистърски програми по специалности

График за провеждане на състезателните изпити, 12 февруари 2018

Инструкция за летен прием на магистри във ФМИ за учебната 2017-2018 г.

Записване на новоприетите студенти

Зимен прием за учебната 2017/2018

Магистърски програми по специалности

График за провеждане на състезателните изпити, 12 септември 2017

Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2017-2018 г.

Допълнителен прием на магистри във ФМИ за учебната 2017-2018 г.