Магистър

До края на месец юни ще бъде публикува актуална информация за кандидатстудентска кампания 2019/2020

Приемът в тази степен за обучение се извършва въз основа на Правилник, който се приема всяка година от Академичния Съвет на СУ и се публикува на Уеб портала на СУ (около месец Юни). В този Правилник се уточняват стъпките, сроковете, необходимите документи и такси и всякакви други детайли.

Процедура

Изпити

Летен прием за учебната 2018/2019

Магистърски програми по специалности

Представяне на всички магистърски програми

Tаблица с кодовете на магистърските програми и изисквания за явяване на изпит

Инструкция за летен прием на магистри във ФМИ за учебната 2018-2019 г.

График за провеждане на състезателните изпити, 1 февруари  2019 г.

Справочник за всички магистърски програми

Правилник на СУ "Св. Климент Охридски" за прием на магистри за учебната 2018/2019 г.

Първо класиране

Зимен прием за учебната 2018/2019

Магистърски програми по специалности

Представяне на всички магистърски програми

Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2018-2019 г.

График за провеждане на състезателните изпити, 13 септември  2018

Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2018-2019 г., второ класиране

Списък приети студенти на второ класиране

Записването на новоприетите студенти за ОКС "Магистър" от зимен прием ще бъде от 9 до 11 октомври 2018 г.
Повече информация

 

Архив на минали кандидатстудентски кампании