Магистър

Приемът в тази степен за обучение се извършва въз основа на Правилник, който се приема всяка година от Академичния Съвет на СУ и се публикува на Уеб портала на СУ (около месец Юни). В този Правилник се уточняват стъпките, сроковете, необходимите документи и такси и всякакви други детайли.

Процедура

Изпити

Зимен прием за учебната 2019/2020

 Магистърски програми по специалности

Справочник за всички магистърски програми

Представяне на всички магистърски програми

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ на 10.07.2019 г.

Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2019-2020 г.

 

За повече инфомрмация: 
 Инспектор учебна дейност за ОКС Магистър: Ани Василева
e-mail:  aniv@fmi.uni-sofia.bg; magistri@fmi.uni-sofia.bg

  

Архив на минали кандидатстудентски кампании