Магистър

Приемът в тази степен за обучение се извършва въз основа на Правилник, който се приема всяка година от Академичния Съвет на СУ и се публикува на Уеб портала на СУ (около месец Юни). В този Правилник се уточняват стъпките, сроковете, необходимите документи и такси и всякакви други детайли.

Процедура

Изпити

Летен прием за учебната 2019/2020

Магистърски програми по специалности

Инструкция за летен прием на магистри във ФМИ за учебната 2019-2020 г.

График за провеждане на състезателните изпити, 3 февруари 2020

Списък приети студенти

Зимен прием за учебната 2019/2020

Магистърски програми по специалности

Справочник за всички магистърски програми

Представяне на всички магистърски програми

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ на 10.07.2019 г.

Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2019-2020 г.

График за провеждане на състезателните изпити, 13 септември  2019

 Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2019-2020 г., второ класиране

Първо класиране

Записване на новоприетите студенти

За повече инфомрмация: 
Инспектор учебна дейност за ОКС Магистър: Ани Василева
e-mail:  aniv@fmi.uni-sofia.bg; magistri@fmi.uni-sofia.bg

  

Архив на минали кандидатстудентски кампании