Допълнителни обучения за специалност "Приложна математика"

 • На 27 юни 2022 г. (понеделник) от 18:00 часа в зала 310 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение – подготовка за Държавен изпит, по Геометрия за студентите от специалности Приложна математика и Статистика 4. курс. Лектор: гл.ас. Яна Алексиева.
 • На 23 юни 2022 г. (четвъртък) от 17:00 часа в зала 310 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение – подготовка за Държавен изпит, по Теория на вероятностите и математическа статистика за  студентите от специалности Приложна математика и Статистика 4. курс. Лектор: ас. Цветомира Златкова
 • На 21 юни 2022 г. (вторник) от 18:30 часа в зала 310 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение – подготовка за Държавен изпит, по Математически анализ за  студентите от специалности Приложна математика и Статистика 4. курс. Лектор: Димитър Георгиев
 • На 18 юни 2022 г. (събота) от 10:00 часа в зала 310 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение – подготовка за Държавен изпит по ДИС за  студентите от специалности Приложна математика и Статистика  4.  курс. Лектор: Мартин Иванов
 • На 16 юни 2022 г. (четвъртък) от 18:30 часа в зала 310 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение – подготовка за Държавен изпит по ДИС за  студентите от специалности Приложна математика и Статистика  4.  курс. Лектор: Мартин Иванов
 • На 13 юни 2022 г. (понеделник) от 16:00 часа в зала 310 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение – подготовка за Държавен изпит по Статистика за  студентите от специалности Приложна математика и Статистика 4. курс. Лектор:  Силви-Мария Гюрова
 • На 27 май 2022 г. (петък) от 18:30 часа в зала 310 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение – подготовка за Държавен изпит по Алгебра за студентите от специалности Приложна математика и Статистика  4.  курс. Лектор: Люба Конова
 • На 26 май 2022 г. (четвъртък) от 18:30 часа в зала 310 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение – подготовка за Държавен изпит по Аналитична геометрия за  студентите от специалности Приложна математика и Статистика  4.  курс. Лектор: гл.ас. д-р Яна Алексиева
 • На 12 февруари 2022 г. (събота) от 17:00 часа в Google Meet ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Математически анализ за  студентите от специалност Приложна математика, втори курс. Лектор: Мартин Иванов.
 • На 11 януари 2022 г. (вторник) от 17:00 часа в Google Meet ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по ДИС1 за студентите от специалности Приложна математика и Статистика, първи курс. Лектор: Пламен Иванов.
 • На 11 ноември 2021 г. (четвъртък) от 10:15 часа в Мудъл ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра за  студентите от специалности Приложна математика и Статистика, първи курс. Лектор:  Гергана Гочева.
 • На 26 октомври 2021 г. (вторник) от 17 часа в Google Meet  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по ДИС1 за  студентите от специалности Приложна математика и Статистика, първи  курс. Лектор:  Пламен Иванов