Допълнителни обучения за специалност "Приложна математика"

  • На 17 април 2021 г. (събота) от 11 часа в Google Meet  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по СДП за студентите от специалности Приложна математика, Статистика и Математика, първи курс. Лектори:  Натали Георгиева и Андон Денков.
  • На 25 януари 2021 г. (понеделник) от 16:30 часа в Дискорд ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Увод в програмирането за студентите от специалност Приложна математика, първи курс. Лектори: Никола Христов и Петър Тодоров
  • На 25 януари 2021 г. (понеделник) от 14 часа в Дискорд ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Увод в програмирането за  студентите от специалност  Приложна математика, първи курс. Лектор: Стефан Иванов
  • На 17 януари 2021 г. (неделя) от 17 часа в Google meet ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра за студентите от специалност Приложна математика, първи курс. Лектор:  Мирослава Владкова.
  • На 11 януари 2021 г. (понеделник) от 13 часа  в GoogleMeet ще се проведе дистанционно допълнително краткосрочно обучение по Дискретна математика за студентите от специалност Приложна математика, втори  курс. Лектори: Яна Георгиева и Борислав Ризов
  • На 06 януари 2021 г. (сряда) от 15 часа ще се проведе дистанционно допълнително краткосрочно обучение по ДИС1 за студентите от специалност Приложна математика, първи курс. Лектор: Мартин Иванов
  • На 29 ноември 2020 г. (неделя) от 10:30 часа в Google Meet  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по ДИС 1 за  студентите от специалност Приложна математика, първи курс. Лектор: Мартин Иванов
  • На 02 ноември 2020 г. (понеделник) от 17 часа в средата Дискорд ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра за студентите от специалности  Приложна математика, първи курс. Лектор:  ас. Люба Конова