Допълнителни обучения за специалност "Приложна математика"

  • На 17 октомври 2019 г. (четвъртък) от 16 часа в зала 200 на ФМИ и от 19 часа в зала 01 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра  за студентите от специалност Приложна математика  1 курс. Лектор: Иво Стратев.