Допълнителни обучения за специалност "Приложна математика"

  • На 29 ноември 2020 г. (неделя) от 10:30 часа в Google Meet  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по ДИС 1 за  студентите от специалност Приложна математика, първи курс. Лектор: Мартин Иванов.
  • На 02 ноември 2020 г. (понеделник) от 17 часа в средата Дискорд ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра за студентите от специалности  Приложна математика, първи курс. Лектор:  ас. Люба Конова.