Събития

Авг. 20

Основен организатор на Деветото издание на Международната Конференция по Числени Методи и Приложения (NM&A'18) е Факултетът по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски".
Сайт на конференцията: http://nma18.fmi.uni-sofia.bg/
Второ съобщение
Постер

Март 05

ФМИ обявява конкурс за 6 еднократни награди „130 години Софийски университет”, както следва:

Ян. 15

На тържеството ще бъдат връчени дипломите за висше образование на абсолвентите от випуск 2017 г. на ФМИ от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

Необходимо е абсолвентите да бъдат в Ректората в 09.30 ч. на 15.01.2018 г., за да имат възможност да се разпишат в присъствените списъци, да си вземат тоги и да се настанят в Аулата.

Септ. 06

13 Национален конгрес по Теоретична и Приложна механика ще се проведе от 06 до 10 Септември 2017 г в София, Институт по механика-БАН

Пълна информация за конгреса е достъпна на сайта: http://nctam.imbm.bas.bg/index.php/nctam/13nctam

Май 12

Българските иноватори с интерес към информационните технологии, програмирането, дизайна, мултимедията и маркетинга ще дадат технологичен отговор на възможности и предизвикателства, които ни обкръжават.

За повече информация посетете сайта на #BG10xEU

Апр. 25

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа с доклад на Никола Величков на тема "Верижни дроби".

Поканват се студентите и преподавателите.

Апр. 22

Доц. д-р Иван Георгиев, Институт по математика и информатика и Инаститут по информационни и комуникационни технологии, БАН, ще представи проблема:

„Изчислителна томография”

Апр. 01

Семинарът «Математическо моделиране» ще вклчи следните теми: 

1. Доц. д-р Емилия  Бажлекова от Института по Математика и Информатика, БАН, ще представи проблема:

"Диференциране от дробен ред: приложения в математическото моделиране на нелокални процеси" 

Апр. 01

Допълнително краткосрочно обучение по Висша алгебра за студентите от специалност ''Приложна математика'' 1 курс. 

Лектор: Стоян Апостолов.

Страници