Учебен отдел

приемно време: 09:30 - 12.00, 13.30 – 16.00
Главен инспектор учебна дейност 

ЕЛЕНА ТРАЙКОВА
кабинет: ФМИ-204
тел. +359 2 8161 541
etraykova@fmi.uni-sofia.bg

Инспектор учебна дейност ОКС "Магистър"
СДК "Информатика и ИТ"

АНИ ВАСИЛЕВА
кабинет: ФМИ-202
тел. +359 2 8161 576
aniv@fmi.uni-sofia.bg

Инспектор учебна дейност ОКС "Бакалавър"

ЗОЯ ПАСКОВА
кабинет: ФМИ-201
тел. +359 2 8161 522
zppaskova@fmi.uni-sofia.bg

Инспектор учебна дейност ОКС "Бакалавър"

МАРИЯ ТАКЕВА
кабинет: ФМИ-201
тел. +359 2 8161 522
mtakeva@fmi.uni-sofia.bg