Бакалавър

График на кандидатстудентските изпити:

Математика I: 

  • 24.03.2019, неделя, 14:00
  • 09.06.2019, неделя, 14:00

Математика II: 

  • 31.03.2019, неделя, 9:00
  • 16.06.2019, неделя, 9:00

Подаване на заявления за кандидатстудентските изпити в Информационния център на Ректората, сектор „Прием на студенти“:

  • 18.02.2019 - 15.03.2019 г. за първа кандидатстудентска изпитна сесия
  • 18.02.2019 - 23.05.2019 г. за втора кандидатстудентска изпитна сесия

Приемът в тази степен за обучение се извършва въз основа на Правилник, който се приема всяка година от Академичния Съвет на СУ и се публикува на Уеб портала на СУ (около месец Март). В този Правилник се уточняват стъпките, сроковете, необходимите документи и такси и всякакви други детайли.

Повече информация за текущата кандидатстудентската кампания за СУ можете да намерите на сайта на СУ.