Бакалавър

Първата кандидатстуденска сесия се отлага и изпитите по обявения график за първата сесия няма да се провеждат. Новият график ще бъде приет и оповестен допълнително.
Приемането на заявления за явявяне на изпити в първата кандидатстудентска изпитна сесия продължава до 30.04.2020 г.Заявленията за изпитите се подават в електронизираната система за онлайн регистрация.

Математика I: 

  • 05.04.2020 г., неделя, 14:30
  • 14.06.2020 г., неделя, 14:00

Математика II: 

  • 26.04.2020 г., неделя, 9:00
  • 21.06.2020 г., неделя, 9:00

Приемът в тази степен за обучение се извършва въз основа на Правилник, който се приема всяка година от Академичния Съвет на СУ и се публикува на Уеб портала на СУ (около месец Март). В този Правилник се уточняват стъпките, сроковете, необходимите документи и такси и всякакви други детайли.

Повече информация за текущата кандидатстудентската кампания за СУ можете да намерите на сайта на СУ.