Бакалавър

Кандидатстудентска кампания 2022

Заявления за кандидатстудентските изпити се подават само по електронен път чрез системата https://online.uni-sofia.bg

  • за първа кандидатстудентска изпитна сесия: от 01.03.2022 г., 8:30 до 28.03.2022 г , 17:00
  • за втора кандидатстудентска изпитна сесия: от 01.03.2022 г., 8:30 до 25.05.2022 г., 17:00

Кандидатстудентски изпити 

  • Първа изпитна сесия: 3 април 2022 г., неделя, 9:00
  • Втора изпитна сесия: 11 юни 2022 г., събота, 9:00

Приемът в тази степен за обучение се извършва въз основа на Правилник, който се приема всяка година от Академичния Съвет на СУ и се публикува на Уеб портала на СУ (около месец Март). В този Правилник се уточняват стъпките, сроковете, необходимите документи и такси и всякакви други детайли.

Повече информация за текущата кандидатстудентската кампания за СУ можете да намерите на сайта на СУ.