Допълнителни обучения за специалност "Информатика"

Подготовка за държавен изпит

 • На 29.06.2021 г. (вторник) от 17:00 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/rss-hgju-djc) ще се проведе допълнително обучение по Логическо програмиране. Лектори: Яна Георгиева и Борислав Ризов
 • На 28.06.2021 г. (понеделник) от 15:00 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/jcj-sjfx-wzx) ще се проведе допълнително обучение по Висша алгебра. Лектор: Йонко Йонков
 • На 24.062021 г. (четвъртък) от 18:00 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/pem-ndqs-eij) ще се проведе допълнително обучение по Аналитична геометрия. Лектор: Яна Алексиева
 • На 20.06.2021 г. (неделя) от 10:00 часа в зала 01 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДИС 2. Лектор: Борислава Петрова
 • На 19.06.2021 г. (събота) от 10:00 часа в зала 01 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДИС 1. Лектор: Борислава Петрова
 • На 25.05.2021 г. (вторник) от 17:00 часа в зала 325 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Линейна алгебра. Лектор: Иво Стратев

Регулярни обучения

 • На 15.06.2021 г. (вторник) от 18:00 часа в зала 325 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДАА. Лектор: Ангел Димитриев
 • На 08.06.2021 г. (вторник) от 17:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/nqw-nggx-foi) ще се проведе допълнително обучение по ДАА на тема: "NP-пълнота". Лектор: Ангел Димитриев
 • На 25 май 2021 г. (вторник) от 17:00 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/nqw-nggx-foi) ще се проведе допълнително обучение по ДАА на тема: "Алгоритми върху графи (на c++) част 2". Лектор: Ангел Димитриев
 • На 18 май 2021 г. (вторник) от 17:00 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/nqw-nggx-foi) ще се проведе допълнително обучение по ДАА на тема: "Алгоритми върху графи (на c++) част 1". Лектор: Ангел Димитриев
 • На 14 януари 2021 г. (четвъртък) от 16:15 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/jcj-sjfx-wzx) ще се проведе допълнително обучение по ЛА. Лектор: Йонко Йонков
 • На 14 януари 2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/igd-gtou-njs) ще се проведе допълнително обучение по функционално програмиране. Лектор: Боян Вушков
 • На 10 януари 2021 г. (неделя) от 10:00 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/jjq-wjqx-rgb) ще се проведе допълнително обучение по ДИС за подготква за контролно. Лектор: Борислава Петрова
 • На 9 януари 2021 г. (събота) от 15:15 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/hwa-bsrr-gbt) ще се проведе допълнително обучение по УП за специалност Информатика на тема "Подготовка за контролно". Лектор: Камен Вакавчиев
 • На 09 декември 2020 г. (сряда) от 19 часа в ВВВ ще се проведе консултация по АГ за предстоящото контролно. Лектор: Яна Алексиева
 • На 28 ноември 2020 г. (събота) от 15 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/hoq-ahzs-sbr) ще се проведе допълнително обучение по УП за специалност Информатика на тема "Подготовка за първо контролно". Лектор: Александър Велинов
 • На 08 ноември 2020 г. (неделя) от 13 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/jcj-sjfx-wzx) ще се проведе допълнително обучение по ЛА за специалност Информатика на тема "Подготовка за контролно 1". Лектор: Йонко Йонков
 • На 06 ноември 2020 г. (петък) от 17 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/xnv-ssjz-qqn) ще се проведе допълнително обучение по ЛА за специалност Информатика на тема "Доказателства". Лектор: Светослав Богданов