Допълнителни обучения за специалност "Информатика"

  • На 19 ноември 2021 г. от 17:15 часа в Google Meet (https://meet.google.com/ojv-mhbg-cfx) ще се проведе допълнително обучение за подготовка за контролното по ЛА с Йонко Йонков.
  • На 16 ноември 2021 г. от 16:15 часа в Google Meet (https://meet.google.com/xhh-ccfn-ygg?pli=1&authuser=4) ще се проведе допълнително обучение по УП на тема "Version Control Systems. Git. Github". Лектор: Ивайло Стоянов