Допълнителни обучения за специалност "Информатика"

  • На 28 ноември 2020 г. (събота) от 15 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/hoq-ahzs-sbr) ще се проведе допълнително обучение по УП за специалност Информатика на тема "Подготовка за първо контролно". Лектор: Александър Велинов.
  • На 08 ноември 2020 г. (неделя) от 13 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/jcj-sjfx-wzx) ще се проведе допълнително обучение по ЛА за специалност Информатика на тема "Подготовка за контролно 1". Лектор: Йонко Йонков.
  • На 06 ноември 2020 г. (петък) от 17 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/xnv-ssjz-qqn) ще се проведе допълнително обучение по ЛА за специалност Информатика на тема "Доказателства". Лектор: Светослав Богданов.