Комплекти задания за домашни и контролни работи

4.5. МАТЕМАТИКА

 • Математика
 • Приложна математика
  • гл. ас Яна Алексиева - "Диференциална геометрия", първо контролно, зимен семестър, 2018/2019, задачи, решения
  • гл. ас Яна Алексиева - "Диференциална геометрия", второ контролно, зимен семестър, 2018/2019, задачи, решения
  • гл. ас Яна Алексиева - "Диференциална геометрия", домашна работа 1, зимен семестър, 2018/2019, задачи, решения
  • гл. ас Яна Алексиева - "Диференциална геометрия", домашна работа 2, зимен семестър, 2018/2019, задачи, решения
  • гл. ас Яна Алексиева - "Диференциална геометрия", домашна работа 3, зимен семестър, 2018/2019, задачи, решения
  • гл. ас Яна Алексиева - "Диференциална геометрия", домашна работа 4, зимен семестър, 2018/2019, задачи, решения
 • Статистика

4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО …