Студентска мобилност

I. СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

Двустранни договори по програма Еразъм+

Необходима информация в  "Еразъм споразумение" (за преподаватели от ФМИ)

За Програма Еразъм+:

Повече информация, както и необходими документи (изисквани от ФМИ) за кандидатстване за мобилност и признаване на кредити от мобилността, можете да намерите в Системата за електронно обучение на ФМИ (Мудъл)  като за вход използвате потребителското си име и парола за СУСИ.

 Учебна 2018/2019 г.

Обявен е новият конкурс по Програма Еразъм+ – мобилност с цел обучение за академичната 2018/2019 г. Цялата необходима информация е публикувана на сайта на СУ "Св. Климент Охридски" за Програма Еразъм+. Срокове, документи и други подробности можете да намерите тук.

На 10.01.2018 г. отдел Международна дейност организира Еразъм ден в СУ "Св. Климент Охридски". Поканват се всички студенти, които се интересуват от програмата. Информация за събитието е публикувана във Фейсбук.

ЕРАЗЪМ+ 2018/2019 УЧ. Г., ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ЕРАЗЪМ+ 2018/2019, СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

II. СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА