Студентска мобилност

I. СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

Двустранни договори по програма Еразъм+

Необходима информация в  "Еразъм споразумение" (за преподаватели от ФМИ)

За Програма Еразъм+:

Повече информация, както и необходими документи (изисквани от ФМИ) за кандидатстване за мобилност и признаване на кредити от мобилността, можете да намерите в Системата за електронно обучение на ФМИ (Мудъл)  като за вход използвате потребителското си име и парола за СУСИ.

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" за 2021/2022 г. Срок за кандидатстване: 22 февруари – 8 март 2021 г.