Необходима информация в "Еразъм споразумение" (за преподаватели от ФМИ)

Едно Еразъм споразумение трябва да съдържа следната информация:

  1. Еразъм код, по който ще се изпращат студенти и преподаватели.
  2. Научното направление, по което ще се изпращат студенти и преподаватели – математика, информатика, компютърни науки и т.н.
  3. Брой на студентите от двете посоки.
  4. Период на престоя по програма Еразъм - 5-6 месеца (1 семестър) или 10 месеца (2 семестъра).
  5. Типа студенти - бакалаври, магистри и докторанти.
  6. Споразумението включва и преподавателска мобилност - трябва да се посочи брой преподаватели от двете страни. Престоят на преподавателите е фиксиран - не повече от 1 седмица - 5 дни до 8 часа.
  7. При преговорите е нужно да се уточни и езика, на който студентите ни ще слушат лекции в приемния университет, както и езика, на който чуждите студенти ще слушат лекции във ФМИ.

Цялата информация се съгласува и се предоставя на Стефка Близнева (blizneva@fmi.uni-sofia.bg).