Декан

Декан

доц. д-р ПЪРВАН ПЪРВАНОВ

кабинет: 208
тел.: +359 2 8161 575
pparvan@fmi.uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 11:00 - 12:00
четвъртък 11:00 - 12:00