Текуща кампания

Онлайн система за кандидатстване

Летен прием за учебната 2023/2024

Зимен прием за учебната 2023/2024

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ: 12.09.2023 г.

  • 16:00 за специалности "Математика", "Приложна математика" и "Математика и информатика"
  • 18:00 за специалност "Информатика"