Допълнителни обучения за специалност "Статистика"

  • На 05 юли 2020 г. (неделя) от 11 часа в зала 326 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Висша алгебра - подготовка за Държавен изпит за  студентите от специалности  Приложна математика, Статистика и Математика, 4 курс. Лектор: Мирослава Владкова.
  • На 04 юли 2020 г. (събота) от 11 часа в зала 326 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра - подготовка за Държавен изпит за  студентите от специалности  Приложна математика, Статистика и Математика,  4 курс. Лектор: Мирослава Владкова.
  • На 25 юни 2020 г. (четвъртък) от 16 часа в зала 326 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Геометрия - подготовка за Държавен изпит за  студентите от специалности  Приложна математика, Статистика и Математика, 4 курс. Лектор: гл. ас. Яна Алексиева.
  • На 22 ноември 2019 г. (петък) от 15 часа в зала 404 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейно оптимиране  за студентите от специалности  Приложна математика и Статистика  3  курс. Лектор: Силви-Мария Гюрова.