Кандидатстудентски курсове

Кандидатстудентски курсове по математика

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Кл. Охридски” организира кандидатстудентски курсове по математика.

Тематиката на курсовете е съобразена и с програмата за матура по математика.

Курсовете са с обща продължителност 80 учебни часа, а стойността им е 500 лева, които се внасят изцяло по банковата сметка на ФМИ:

Получател: СУ "Св. Климент Охридски" – ФМИ
Сметка:      BG 36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC на банката на получателя: BNBGBGSD
Банков клон: БНБ

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ, е: трите имена на курсиста и основание за плащане - "кандидатстудентски курс". След извършването на превода записването става на посочените по-долу телефони за информация.

Плащането може да бъде извършено и в касата на ФМИ (ет. 2, каб. 215, от 10 до 12 ч. и от 13:30 до 16 ч), с изключение на периода 17 - 20 декември 2019 г. След заплащане на таксата записването се извършва в каб. 209.

Телефони за информация: +359 2 8161522, +359 2 8622373

 • От 11 януари 2020 г. започва съботно-неделен кандидатстудентски курс. Занятията ще се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 8 седмици, преди първата кандидатстудентска изпитна сесия. Записването е в работни дни от 09.12.2019 до 09.01.2020 г. включително, с изключение на периода 23.12.2019 – 01.01.2020 г.
  Разпределение по групи
 • От 19 октомври 2019 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 7-17 октомври 2019 г.
  Разпределение по групи
  • I група: зала 310, ФМИ, лектори: гл. ас. Яна Алексиева, ас. Невяна Георгиева
  • II група: зала 526, ФМИ, лектори: доц. Евгения Великова, гл. ас. Цветан Христов
  • III група: зала 304, ФМИ, лектори: ас. Вая Ракидзи, доц. Йордан Йорданов
  • IV група: зала 311, ФМИ, лектори: доц. Стела Николова, доц. Александра Соскова
 • От 20 октомври 2019 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 7-17 октомври 2019 г.
  Разпределение по групи
  • I група: зала 405, ФМИ, лектори: доц. Гергана Енева, гл. ас. Диана Раковска
  • II група: зала 308, ФМИ, лектори: проф. Недялко Ненов, гл. ас. Диана Левченко