Кандидатстудентски курсове

Кандидатстудентски курсове по математика

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Кл. Охридски” организира кандидатстудентски курсове по математика.

Тематиката на курсовете е съобразена и с програмата за матура по математика.

Курсовете са с обща продължителност 80 учебни часа, а стойността им е 500 лева, които се внасят наведнъж в касата на ФМИ (ет. 2, каб. 215, от 10 до 12 ч. и от 13:30 до 16 ч. всеки делничен ден, с изключение на периода от 18 до 21 декември, когато могат да се правят само банкови преводи). След заплащане на таксата, записването се извършва в каб. 209.

Плащането може да бъде извършено и по банковата сметка на ФМИ:

Получател: СУ "Св. Климент Охридски" – ФМИ
Сметка:      BG 36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC на банката на получателя: BNBGBGSD
Банков клон: БНБ

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ, е: трите имена на курсиста и основание за плащане - "кандидатстудентски курс". След извършването на превода, записването става по телефона, на посочените по-долу телефони за информация.

Телефони за информация: +359 2 8161522, +359 2 28622373

 • От 6 април 2019 г. започва нов кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 6 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи до 02 юни 2019 г. (преди втората кандидатстудентска изпитна сесия). Записването е в периода 5 март – 4 април 2019 г.
  Разпределение по групи:
  • Група 1, зала 405, етаж 4, ФМИ, Лектори: доц. Румен Улучев, гл. ас. Георги Георгиев
  • Група 2, зала 310, етаж 3, ФМИ, Лектори: доц. Иван Гаджев, гл.ас. Васил Гочев
 • От 12 януари 2019 г. започва съботно-неделен кандидатстудентски курс. Занятията ще се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 8 седмици, преди първата кандидатстудентска изпитна сесия. Записването е в работни дни от 13.12.2018 до 10.01.2019 г. включително, с изключение на периода 27.12.2018 – 31.12.2018 г.
  Разпределение по групи:
  • Група 1, зала 303, етаж 3, ФМИ; Лектори: проф. Иван Тонов, доц. Таня Тонова
  • Група 2, зала 210, етаж 2, ФМИ; Лектори: доц. Първан Първанов, ас. Николай Буюклиев
  • Група 3, зала 404, етаж 4, ФМИ; Лектори: доц. Юлиан Цанков, гл.ас. Николай Иванов
 • От 20 октомври 2018 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 5-18 октомври 2018 г.
  Разпределение по групи:
  • Група 1, зала 311, етаж 3, ФМИ; Лектори: доц. Евгения Великова, гл. ас. Цветан Христов
  • Група 2, зала 308, етаж 3, ФМИ; Лектори: ас. Вая Ракидзи, доц. Йордан Йорданов
  • Група 3, зала 310, етаж 3, ФМИ; Лектори: доц. Стела Николова, доц. Александра Соскова
  • Група 4, зала 307, етаж 3, ФМИ; Лектори: доц. Симеон Замковой, доц.Асен Божилов
 • От 21 октомври 2018 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 5-18 октомври 2018 г.
  Разпределение по групи:
  • Група 1, зала 405, етаж 4, ФМИ; Лектори: доц.Гергана Енева, гл. ас. Диана Раковска
  • Група 2, зала 308, етаж 3, ФМИ; Лектори: проф. Недялко Ненов, гл. ас. Диана Левченко
  • Група 3, зала 526, етаж 5, ФМИ; Лектори: доц. Владимир Бабев, гл. Росен Николов