Други публикации

За подробности относно всички публикации на преподавателите от ФМИ, освен от системата „Авторите“, можете да се информирате от техните личните персонални страници.

Сборници от конференции, организирани с участието на ФМИ: