Образци на документи

Необходими документи за оперативната работа във ФМИ 

Бланки, касаещи отдел "Човешки ресурси"

Образци на доклади за командировки

Образци на доклади-предложения