обучение

Курс „Управление на информацията“, 06.02 – 09.02.2023

Студенти и преподаватели от висши учебни заведения са поканени на пилотния курс „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА“ в рамките на проект „Развиване и консолидиране на ИКТ умения в дигитализирана среда във висшето образование", 6-9 февруари 2023, 10:00 - 11:45 ч.. Курсът има за цел да подпомогне студентите да придобият и ефективно да използват умения при управление на информация и база данни в тяхното академично обучение, както и да тества качеството на разработените учебни материали, презентации, задачи, упражнения и тестове.

Конкурс за студенти и докторанти с цел обучение по програма Еразъм+, 2023/2024 уч. г.,

Информация ще намерите на адрес https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2023/01/18/selection_students_2023-2024_1/

Срок: 21.02.2023 (10:00 ч.) – 10.03.2023 г. (17:00 ч.)

Курсове в рамките на проект „МОДЕРН-А“

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за СТУДЕНТИ от Софийски университет в подкрепа на кариерната им реализация чрез развиване на предприемачески, презентационни умения и дигитална креативност.
Предстоящи обучения:

Страници

Subscribe to RSS - обучение