обучение

Лятно докторантско училище: Big Data Summer School (BDSS’2018)

От 8 до 15 юли 2018 г. в гр. Банкя се провежда Лятно докторантско училище на тема „Big Data Summer School“, организирано от Факултета по математика и информатика и подкрепено от проект на Докторантския център СУ „Св. Климент Охридски“ № BG05M2OP001-2.009-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Допълнително обучение по ЕАИ във връзка с държавния изпит, спец. КН, 07.07.2018

На 07.07.2018 (събота) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ЕАИ във връзка с държавния изпит за специалност Компютърни науки. Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Ангел Димитриев.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по Математически анализ, подготовка за Държавен изпит, спец. ПМ и Стат, 22.06.2018

На 22 юни 2018 г. (петък) от 17 часа в зала 311 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Математически анализ - подготовка за Държавен изпит  за студентите от специалности Приложна математика и Статистика. 

Лектор: Силви-Мария Гюрова.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС

Страници

Subscribe to RSS - обучение