обучение

Допълнително обучение по ЕАИ, подготовка за държавен изпит, спец. КН 4 курс, 19.05.2019

На 19.05.2019г. (неделя) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ЕАИ, подготовка за държавен изпит на специалност Компютърни науки, четвърти курс. Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Георги Шопов.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по ИИ, подготовка за държавен изпит, спец. КН 4 курс, 15.05.2019

На 15.05.2019г. (сряда) от 17:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ИИ, подготовка за държавен изпит на специалност Компютърни науки, четвърти курс. Обучението ще е в зала 325 на ФМИ с лектор Борис Величков.

Програма ЕОС

Семинар „Математическо моделиране”, 24.04.2019

На 24.04.2019, сряда, от 18:15 до 20 часа, в зала 501, ФМИ, доц. д-р Емилия Бажлекова и доц. д-р Иван Бажлеков от ИМИ БАН, ще представят проблема:

"Моделиране с използване на уравнения от дробен ред на образуването и разпространението на биологични повърхностно активни вещества".

Страници

Subscribe to RSS - обучение