обучение

Лятно докторантско училище: Big Data Summer School (BDSS’2018)

От 8 до 15 юли 2018 г. в гр. Банкя се провежда Лятно докторантско училище на тема „Big Data Summer School“, организирано от Факултета по математика и информатика и подкрепено от проект на Докторантския център СУ „Св. Климент Охридски“ № BG05M2OP001-2.009-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, зимен прием 2018/2019 уч.г., 10.07.2018

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 10 юли 2018 г. (вторник) в сградата на ФМИ – гр. София, бул. “Джеймс Баучър” № 5.

Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

Допълнително обучение по ЕАИ във връзка с държавния изпит, спец. КН, 07.07.2018

На 07.07.2018 (събота) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ЕАИ във връзка с държавния изпит за специалност Компютърни науки. Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Ангел Димитриев.

Програма ЕОС

Страници

Subscribe to RSS - обучение