Блог на draganova

Тържествено връчване на дипломите за висше образование, бакалаври и магистри випуск 2022 г. , 04.02.2023, обновена

На 04.02.2023 г. (събота) от 10:00 ч. в 272 аудитория на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще  се състои тържествено връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите (бакалаври и магистри) от випуск 2022 г. на ФМИ. 

Уважаеми абсолвенти, церемонията ще се проведе в следните стъпки:

Partnership with EPAM Bulgaria

Since 2022, EPAM Bulgaria is the main partner of the newly established Bachelor's program at the Faculty of Mathematics and Informatics at Sofia University "St. Kliment Ohridski”, namely the specialty "Data Analysis". EPAM's support to the Faculty is expressed in several main directions. These are mentoring and training future staff, providing material support and scholarships, as well as cooperation with educators to build a better environment for innovation.    

Партньорство с EPAM България

От 2022 г. EPAM България е основен партньор на най-новата бакалавърска програма във Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“, а именно по специалността „Анализ на данни“. Подкрепата на EPAM към Факултета се изявява в няколко основни направления. Това са менторство и подготовка на бъдещите кадри, безвъзмездно предоставяне на материална подкрепа и стипендии, както и сътрудничество с преподаватели с цел изграждане на по-добра среда за иновации.   

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova