Блог на draganova

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 18.12.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 

18 декември 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 303 на ФМИ с доклад на тема

Суми от дробни части на гладки функции.

Лектор: Лили Стефанова

Поканват се студентите и преподавателите. 

Семинар „Топология’’, 18.12.2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следните доклади: 

  1. Продължения на непрекъснати изображения. Комбинация на непрекъснати изображения.
    Лектор: Виктория Веселинова Василева;

  2. Суми на топологични пространства. 
    Лектор: Георги Венциславов Харакчийски.

Семинарът ще се проведе на 18 декември 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Конкурс за главен асистент във ФМИ, срок 11.02.2019

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, ДВ бр. 102/11.12.2018 г.

За главен асистент по професионално направление 

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova