Блог на draganova

Семинар „Топология’’, 24.10.2019

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад:

"Теорема на Александров-Урисон за бази. Пораждане на топология чрез аксиоматично зададена база. Права на Зоргенфрей".
Лектор
: Григор Василев Колев.

Семинарът ще се проведе на 24 октомври 2019 (четвъртък) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Публична защита на дисертационен труд на Анастасиос Папапостолу, 4.11.2019

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки докторска програма „Компютърни науки“.

Кандидат: Анастасиос Георгиос Папапостолу
Тема: “jADL, μσADL – Case Study of New Generation ADLs for Architecting Advanced Software Architectures”
Кога: 4 ноември  2019 г., 16:00 ч.
Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Провеждане на кандидатстудентските курсове започващи на 19 и 20.10.2019

Започват два кандидатстудентски курса по математика - на 19.10.2019 г. (съботен) и на 20.10.2019 г.  (неделен). Занятията се провеждат по групи с начален час 9:00 ч. Залата за провеждането им е указана в списъка на съответната група.

Информация за групите е публикувана тук.

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova