научно-изследователска дейност

The traditional annual Spring Scientific Session 2021 of FMI ended

The 2021 edition was held online on March 27 / Saturday / in Microsoft Teams and was opened by the Rector of Sofia University Prof. Anastas Gerdjikov. Nearly 100 participants attended the session, including colleagues from the National Center for Information and Documentation (NACID). 

ФМИ проведе традиционната Пролетна научна сесия 2021

За поредна година Факултетът по математика и информатика при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира традиционната си Пролетна научна сесия.

Тазгодишното издание се проведе онлайн на 27 март /събота/ в средата Майкрософт Тиймс (Microsoft Teams) и беше открито от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков. На сесията присъстваха близо 100 участници, включително колеги от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Страници

Subscribe to RSS - научно-изследователска дейност