научно-изследователска дейност

44th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics (АМЕЕ’18)”, 08.06. - 13.06.2018

От 08.06.2018 г. до 13.06.2018 г. в гр. Созопол се провежда 44th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics (АМЕЕ’18)”, организирана от Факултета по приложна математика и информатика на Техническия университет, София. През последните седем години, Факултетът по математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски“ е съорганизатор на конференцията като в специалната сесия „Partial Differential Equations and Applications“, проф.

Third SEE Young Researchers Workshop, July 12 - 14, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Семинарът "Third SEE Young Researchers Workshop" е част от конференцията "BMS Math Conference 2018", която ще се проведе от 12 до 14 юли 2018 г. в Сараево.

Колоквиум на ФМИ, 07.06.2018

На 7 юни 2018г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. 

Лекция на тема: 

"On the perturbations of the spectrum for upper-triangular operator matrices"

ще изнесе Марко Костадинов, докторант от Университета в Ниш, Сърбия. Марко Костадинов е в София по програмата Еразъм.

Страници

Subscribe to RSS - научно-изследователска дейност