научно-изследователска дейност

Пролетна научна сесия на ФМИ 2023, провеждане

На 25.03.2023 г. (събота) във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент  Охридски“ се проведе традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ (ПНС на ФМИ). Тази година тя беше под надслов "135 години Софийски университет "Св. Климент Охридски". В рамките на 11 паралелни секции своите резултати представиха над 80 учени и докторанти не само от ФМИ, но и от други факултети на Софийски университет, както и от други български и международни висши училища и научни организации.

Страници

Subscribe to RSS - научно-изследователска дейност