scientific research

Публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Надя Златева, 02.02.2018

За присъждане на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 4.5 Математика.
Тема: “Вариационен анализ: методи и приложения”
Кога: 2 февруари 2018 г., 14:00 ч.
Къде: Заседателна зала на ФМИ

Процедури за придобиване на научна степен

Публична защита на дисертационен труд на проф. д-р Надежда Рибарска, 30.01.2018

За присъждане на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 4.5 Математика.
Тема: “Фрагментируемост и функционално-аналитичен подход към необходими условия за оптималност”
Кога: 30 януари 2018 г., 13:00 ч.
Къде: Заседателна зала на ФМИ

Процедури за придобиване на научна степен

9th International Conference on Numerical Methods and Applications (NM&A'18), August 20 - 24, 2018, Borovets, Bulgaria

Факултетът по математика и информатика, СУ "Св. Кл. Охридски" е основен организатор на Деветото издание на  Международната Конференция по Числени Методи и Приложения, което ще се проведе от 20 до 24 август 2018 г. в Боровец, България. Детайлна информация за тазигодишното и за предишните издания на конференцията се намира на сайта: http://nma18.fmi.uni-sofia.bg/

Pages

Subscribe to RSS - scientific research