scientific research

Конкурс за главен асистент във ФМИ, срок 11.02.2019

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, ДВ бр. 102/11.12.2018 г.

За главен асистент по професионално направление 

Конкурс за асистент във ФМИ, срок 19.12.2018

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, вестник „Сега“, бр.245 от 19.10.2018 г.

За асистент по професионално направление 

  • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика и информатика) - един,

за нуждите на катедра „Обучение по математика и информатика“ във ФМИ със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Pages

Subscribe to RSS - scientific research