scientific research

Публична защита на дисертационен труд на Анастасиос Папапостолу, 4.11.2019

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки докторска програма „Компютърни науки“.

Кандидат: Анастасиос Георгиос Папапостолу
Тема: “jADL, μσADL – Case Study of New Generation ADLs for Architecting Advanced Software Architectures”
Кога: 4 ноември  2019 г., 16:00 ч.
Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Съвместен семинар на катедра ЧМА, ФМИ-СУ и секция “Математическо моделиране и числен анализ”, ИМИ-БАН, 13.09.2019

На 13.09.2019 г., петък, от 11 до 12 часа, в зала 403 на ИМИ-БАН., гл.ас. д-р Иван Христов от кат. Компютърна информатика, ФМИ и ст.н.с. д-р Зариф Шарипов от Лаборатория по информационни технологии, ОИЯИ, Дубна, Русия, ще изнесат следните доклади:

Pages

Subscribe to RSS - scientific research