Публична академична лекция на Проф. дн Ася Русева-Ланджева, 29.02.2024