Удължен е приемът за „СДК УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 8. – 10. КЛАС“, 2023/2024

Катедра Информационни технологии към ФМИ, удължава записването за курса за придобиване на допълнителна професионална квалификация:

СДК Учител по информационни технологии, 8. – 10. клас.

Курсът е предназначен за учители, които искат да получат допълнителна квалификация в съответната тема. 

Планира се да стартира през февруари-март 2024 г., с продължителност 4 месеца като занятията ще се провеждат през почивните дни (съботно-неделно), както и през ученическите ваканции.
Формата на провеждането на занятията ще е присъствена. Предоставят се и допълнителни материали в онлайн платформа.
Завършването на курса става след :

  • изпълнението и предаването на всички необходими задания в съответния онлайн курс;
  • разработка на дипломен проект.

Таксата е 600 лв. (Заплащането се извършва само след потвърждение за формирана група).

Документите за кандидатстване може да намерите онлайн след регистрация в системата за прием, в която се подават електронно, в срок най-късно до 31.01.2024.

За повече информация и съответния ключ за достъп, моля, пишете на Зорница Якова, sdk.it @ fmi.uni-sofia.bg