Записване за факултативен модул "Учител по математика" или "Учител по информатика и ИТ", 2023/2024г.

Студентите от специалностите Информатика, Информационни системи, Компютърни науки, Математика, Приложна математика, Софтуерно инженерство и Статистика от 3 курс през учебната 2023/2024 година могат да  запишат факултативен модул за придобиване на  допълнителна  професионална квалификация  "Учител по математика" или  "Учител по информатика и информационни технологии". За целта е необходимо да подадат молба в Отдел „Студенти“ до 7 март 2024г. (вкл.)

Условия за допускане до  обучение в модул "Учител по математика" или "Учител по информатика и информационни технологии":

  1. Успех не по-нисък от  Много добър (4,50);
  2. Положени  успешно всички изпити към момента на подаване на молбата.

 Отдел „Студенти