Последни новини

Кампания за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2019/2020

Стартира кампанията за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2019/2020 академична година.  За ФМИ се одобрени четири броя места  за преподавателска мобилност с цел преподаване.

Кандидатства се със заявление: мобилност с цел преподаване.

Документите за кандидатстване се подават:

Записване или потвърждаване на новоприетите магистри, зимен прием 2019/2020

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности.

Кандидати, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втори етап на класиране.

Първи етап на класиране, зимен прием в ОКС "Магистър", 2019/2020

Първият етап на  класиране (по входящ номер) за зимен прием в ОКС "Магистър" учебна 2019/2020 г. във ФМИ, съгласно заповеди на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски"  може да видите тук.

Записване или потвърждаване на новоприетите магистри

Предстоящи Първи етап на класиране и записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ, 2019/2020 уч. г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности.

Информация за Първи етап на класиране на приетите кандидат-магистри, прием 2019  ще бъде обявена до 24.09.2019г. на сайта на ФМИ.

Кандидати, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втори етап на класиране.

Допълнителен прием на документи за кандидатстване за ОКС“Магистър“, 2019/2020

Онлайн системата за кандидатстване-зимен прием 2019/2020 уч. г. за магистърските програми във ФМИ ще бъде отворена до 27.09.2019 г. за кандидати, които са пропуснали обявените срокове за кандидатстване. Те могат да се регистрират и да участват във второ класиране само за обучение срещу заплащане в магистърски програми, които не изискват явяване на изпит.

Резултати от държавен изпит проведен на 10 и 11-ти септември 2019 г.

Здравейте, колеги.

Работите от държавния изпит за ОКС бакалавър, който се проведе на 10 и 11-ти септември 2019 г., вече са оценени. Резултатите са публикувани в системата Moodle. Всеки от явилите се на изпита студенти може да види оценката си в своя профил:

https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=5604

Договори на хоноруваните преподаватели за зимен семестър 2019/2020, 12-20.09.2019

В периода от 12 септември до 20 септември 2019 г. (включително), хоноруваните преподаватели, предложени от катедрите, трябва да попълнят договори за зимния семестър на  2019/2020 учебна  година. Договорите ще бъдат попълвани в стая 209, ФМИ в следния ред:

Страници