Последни новини

Отчитане на проведен стаж по информатика и стаж по математика, зимен семестър на 2020/2021

  • Във връзка с отчитане на проведена ИД "Стаж по информатика" за зимен семестър на 2020/2021  учебна година
    Крайният срок за отчитане на проведен стаж във връзка с ИД "Стаж по информатика" е 29 януари 2021 г. Документите трябва да се изтеглят от сайта на КЦ, да се попълнят, подпишат, сканират и изпратят на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg, както и да се качат в Мудъл, в курса Стаж по Информатика, 2020/2021.

Зимна сесия, 2020/2021 - график на изпитите за ОКС "Бакалавър", задължителни и избираеми дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от зимната сесия, 2020/2021уч. г. на редовно обучение, ОКС "Бакалавър", задължителни (ЗД) и избираеми (ИД) дисциплини.

Нова електронна обучителна програма INTEREST на ОИЯИ

Програмата е на новосъздадения Университетски център на Обединения институт за ядрени изследвания ОИЯИ. Предназначена е за докторанти и студенти от втори курс на ОКС "бакалавър" или  ОКС "магистър"  по природни и технически науки, релевантни на научните и приложни изследвания, провеждани в лабораториите на ОИЯИ. Участието в програмата е безплатно, обучението изцяло дистанционно.
Информация ще намерите на http://interest.jinr.ru/index.php.

РЕШЕНИЯ на ДЕКАНСКИ СЪВЕТ във връзка със заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на МЗ и заповед № РД 19-343/16.09.2020 г. на Ректора на СУ

  1. Всички дейности, свързани със завършване на семестъра, се провеждат съгласно утвърдения Академичен календар на СУ за уч. 2020/2021 г.
  2. Считано до 24 януари 2021 г. вкл. се забранява провеждането на присъствени занятия в зала и присъствени изпити и контролни в зала. 
  3. Препоръчително е всички изпити от зимната изпитна сесия да се проведат в електронна среда.

Лекция на Terence Tao, University of California, Los Angeles (UCLA) в памет на акад. Благовест Сендов, 26.01.2021

Подробности ще намерите на сайта на международния център: https://icms.bg/ 
Лекцията ще се проведе чрез ЗООМ на адрес: https://zoom.us/j/96005943833?pwd=cG9aalBjcTVZVy9LSHNLeVovalpIZz09

Стипендии за учебната 2021/2022 година от австрийското Федерално министерство на образованието, науката и изследователската дейност

Австрийското Федерално министерство на образованието, науката и изследователската дейност предоставя стипендии  на чуждестранни студенти, както на завършили висше образование и учени за академичната 2021/2022 година. Информация ще намерите на адрес www.grants.at.

Страници