Последни новини

Хонорувани преподаватели, договори за зимен семестър, 2020/2021

Договорите на хоноруваните преподаватели за зимния семестър на учебна 2020/2021 г. ще се попълват в периода15 - 23 септември 2020 г. (с изключение на 22.09.2020 г.). Те ще бъдат попълвани  електронно в ст. 209. Необходими са данните от личната карта, номера на диплома за висше образование, научна степен и академично звание (в случай, че има такива).

Учебен отдел

График за провеждане на изпитите за прием в ОКС "Магистър" по МП, 2020/2021

Уважаеми кандидат-магистри,

Документи за кандидатстване ще се приемат до 15 септември (вторник) 2020 г., до 17.00 часа!

Изпитите ще се проведат на 19.09.2020 г. Графикът за провеждането им по магистърски програми може да видите тук.
Всеки кандидат е длъжен да носи на изпитите документ за самоличност (лична карта или шофьорска книжка).

На вниманието на студентите от специалност Математика и информатика, задочно обучение, зимен семестър 2020/2021

Моля, обърнете внимание, че някои от занятията за зимен семестър на 2020/2021 уч .г на специалност Математика и информатика-задочно обучение се провеждат дистанционно, а други присъствено (по преценка на преподавателя). За справка следете публикувания разпис.

Учебен отдел

Съобщение на катедра Компютърна информатика относно ликвидационната сесия, 15.09.2020

Във връзка с провеждането на ликвидационната сесия, катедра КИ ще провежда изпити само на тези студенти, които имат съответното право да се явят и са го заявили изрично във  формуляр тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_msNDJxUw0hHGkycTEaQBmDjwIvOMbrXun-rQj6uOGKPYXg/viewform, в срок до 16:00 ч.

Допълнителен конкурс за селекция за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ , летен сем. 2020/2021 г.,

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на 2020/2021 година.

Информация и указания за кандидатстване за конкурса, както и обявените места по университети може да намерите на сайта на програма Еразъм+

Страници