Последни новини

Допълнително обучение по Математически анализ, спец. Приложна математика, 2 курс, 22.11.2018

На 22 ноември 2018 г. (четвъртък) от 14 часа в зала А305 на ФзФ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Математически анализ  за студентите от специалност Приложна математика 2 курс. 

Лектор: Павлинка Тодорова.

Програма ЕОС

Семинар „Топология’’, 20.11.2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следните доклади: 

  1.   Пораждане на топология чрез фамилия от изображения.
      Лектор: Антон Панайотов Панайотов;

  2. Аксиоми за отделимост Т_0, Т_1 и Т_2. Оценки за мощността на топологично пространство.
    Лектор: Владимир Симеонов Мутафов.

Семинарът ще се проведе на 20 ноември 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Допълнително обучение по Дискретни структури , спец. Компютърни науки 1 курс, 1 поток, 25.11.2018

В неделя на 25.11 2018 г. от 14 часа в зала 325 ФМИ ще се проведе допълнително обучение за спец. Компютърни науки 1 курс, 1 поток  във връзка с  предстоящо контролно по Дискретни структури с лектор Ангел Димитриев.

Програма ЕОС

Втора кампания за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2018/2019 уч.г.

Стартира втора кампания за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2018/2019 уч.г.  ФМИ разполага с два броя места  за преподавателска мобилност с цел преподаване и преподавателска мобилност с цел обучение.

Кандидатства се със заявление: мобилност с цел преподаване; мобилност с цел обучение.

Семинар по Оптимизация, 16.11.2018

На 16 ноември 2018г. (петък) от 14:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: доц. Милен Иванов

Тема: Женски вариационен принцип

Поканват се всички интересуващи се.

Допълнително обучение по ДИС1, спец. КН 1 курс, 2 поток, 14.11. и 16.11.2018

На 14.11.2018г. (сряда) от 14:00 часа в зала 130, ФХФ ще се проведе допълнително обучение по ДИС1 за групи 7 и 8 от специалност Компютърни науки 1 курс, 2 поток във връзка с  предстоящото контролно. Лектор ще бъде Стоян Апостолов.

Допълнително обучение по Логическо програмиране, спец. КН 3 курс 1 поток, 15.11.2018

В четвъртък, на 15.11.2018 г. от 17 часа в зала    601 ФХФ    01 ФМИ  (17 - 18 ч) и в зала 325 ФМИ (18 - 19 ч.)  ще се проведе допълнително обучение за специалност Компютърни науки, 3  курс, 1 поток във връзка с предстоящото контролно по Логическо програмиране с лектор Борислав Ризов.

Програма ЕОС

Страници