Последни новини

Семинар „Топология’’, 07.11.2019

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад:

"Контур на подмножество, гъсти и никъде гъсти подмножества на топологично пространство".
Лектор: Даниела Иванова Постолова.

Семинарът ще се проведе на 07 ноември 2019 (четвъртък) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 5.11.2019 - ОТЛОЖЕН

Отменя се поради заболяване на лектора!

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на  5 ноември, 2019 (вторник) от 16:15 ч. в зала 311 на ФМИ

с доклада на Емил Хорозов:
d-ортогонални полиноми със свойство на Бохнер и верижка на Тода.

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2019/2020 г. , втора селекция

Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2019/2020 учебна година - втора селекция.

Семинар „Топология’’, 31.10.2019

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад:

"Още четири метода за пораждане на топологии. Равнина на Немицки."
Лектор: Кристиян Страхилов Христов.

Семинарът ще се проведе на 31 октомври 2019 (четвъртък) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 29.10.2019

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на  29 октомври,  2019 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ  с втора част от доклада на

доктор  Тихомир Вълчев, ИМИ, БАН:
Трансформации на Дарбу и квазирационални решения на S-интегруеми уравнения

Семинар „Топология’’, 24.10.2019

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад:

"Теорема на Александров-Урисон за бази. Пораждане на топология чрез аксиоматично зададена база. Права на Зоргенфрей".
Лектор
: Григор Василев Колев.

Семинарът ще се проведе на 24 октомври 2019 (четвъртък) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Публична защита на дисертационен труд на Анастасиос Папапостолу, 4.11.2019

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки докторска програма „Компютърни науки“.

Кандидат: Анастасиос Георгиос Папапостолу
Тема: “jADL, μσADL – Case Study of New Generation ADLs for Architecting Advanced Software Architectures”
Кога: 4 ноември  2019 г., 16:00 ч.
Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Провеждане на кандидатстудентските курсове започващи на 19 и 20.10.2019

Започват два кандидатстудентски курса по математика - на 19.10.2019 г. (съботен) и на 20.10.2019 г.  (неделен). Занятията се провеждат по групи с начален час 9:00 ч. Залата за провеждането им е указана в списъка на съответната група.

Информация за групите е публикувана тук.

Страници