Последни новини

Успешно изпълнение на програма за съвместна студентска мобилност, включваща партньорски университети от цяла Европа

ФМИ, като част от Софийския университет "Св. Климент Охридски", има удоволствието да обяви успешното изпълнение на програма за съвместна студентска мобилност, включваща партньорски университети от цяла Европа.

От 22 до 25 април шестима студенти от Софийския университет имаха уникалната възможност да участват в краткосрочна програма за образователна мобилност и пилотиране на ново разработения курс, организиран от Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie в Жешов и в сътрудничество с Link Campus University, Италия и FHM University of Applied Science, Германия.

Проведе се финалният кръг на 21-та Националната олимпиада по информационни технологии, 26-28.04.2024

В периода 26-28 април 2024 г. се проведе финалният кръг на Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ). Тази година домакин беше гр. Бургас и по-конкретно Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ), с подкрепата на Община Бургас, Регионалното управление на образованието (РУО) Бургас и Министерството на образованието и науката (МОН).

Семинар по Оптимизация, 29.04.2024

На 29 април 2024г. (понеделник) от 14:15 ч. в ауд. 303 на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Тодор Манев
Тема: Fedorchuk compacta and LUR renormability

Поканват се всички интересуващи се.

XIX национално състезание по компютърни мрежи за ученици, 2024

Деветнадесетото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12  клас се проведе в периода 19-21 април 2024 година. Събитието е традиционно организирано от Министерството на образованието и науката, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) - Факултет по математика и информатика (ФМИ) и Сиско академията към СУ-ФМИ.   

Проект по Еразъм+ "Формиране на критично мислене и медийна грамотност като защита срещу медийни манипулации, дезинформация и фалшиви новини"

Проект по Еразъм+ "Формиране на критично мислене и медийна грамотност като защита срещу медийни манипулации, дезинформация и фалшиви новини" се осъществява от ентусиазирани екипа от четири европейски университета от България, Германия, Полша и Италия.  Проектът е  фокусиран върху разработването на систематичен модел на преподаване на критично мислене и медийна грамотност и е насочен и както към подобряване на компетенциите на преподавателите за прилагане на критично мислене в тяхното преподаване, така и към повишаване на междукултурните компетенции на участницит

Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 09 и 10. 07.2024

Държавният изпит за ОКС "бакалавър" (втора държавна сесия на учебна 2022/2023г) ще се проведе на 09.07.2024 г. и 10.07.2024 г.
Заявления за явяване на държавен изпит ще се приемат от 07 май до 14 юни 2024 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00 (в работни дни); каб. 221 и каб.220, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Страници