Последни новини

Допълнително обучение по Увод в статистиката, спец. Статистика 1 курс, 03.06.2018

На 3 юни 2018 г. (неделя) от 16 часа в зала 514 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Увод в статистиката  за студентите от специалност Статистика 1 курс. 

Лектор: Николай Николов.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС.

Допълнително обучение по Нелинейно оптимиране, спец. Приложна математика и Статистика, 3 курс, 01.06.2018

На 1 юни 2018 г. (петък) от 17 часа в зала 325 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Нелинейно оптимиране  за студентите от специалности Приложна математика и Статистика 3 курс. 

Лектор: Силви-Мария Гюрова.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС

Преместване на занятия от зала 326 на 05, 06.06. 2018

Във връзка с провеждането на „Форум на кариерното развитие“ на 5 и 6 юни 2018 г. (вторник и сряда) предвидените занятия в зала 326 ще се проведат както следва:

05.06.2018:

МИ 1 к., ВА  – от 10 часа зала 603 ФХФ;
И 3 к., СЕП  – от 13 часа зала 01 ФМИ;
ИД РИКТ  –  от 15 часа зала 01 ФМИ.

06.06.2018:

Колоквиум на ФМИ, 07.06.2018

На 7 юни 2018г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. 

Лекция на тема: 

"On the perturbations of the spectrum for upper-triangular operator matrices"

ще изнесе Марко Костадинов, докторант от Университета в Ниш, Сърбия. Марко Костадинов е в София по програмата Еразъм.

Допълнително обучение по Вероятности и статистика, спец. КН, 3 курс, 1 поток, 30.05.2018

На 30.05.2018 (сряда) от 17:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Вероятности и статистика, за специалност КН, трети курс, първи поток.
Обучението ще е в зала 210 във ФХФ с лектор Стоян Димитров.

Първо място за СУ - ФМИ на Националната студентска олимпиада по математика за 2018 г.

На 18,19 и 20 май 2018 г. в Юндола се проведе  Националната студентска олимпиада по математика за 2018 г. (НСОМ 2018).

Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ) е математическо състезание между студенти от бакалавърски или магистърски програми, което се провежда един път годишно и  има за цел да повишава интереса на студентите към математиката и да създава условия за обмен на опит сред преподавателските екипи.

Страници