Публична защита на дисертационен труд на Ралица Стаменкова за придобиване на ОНС "Доктор", 28.03.2024

 

Кандидат: Ралица Любомирова Стаменкова  

Дисертационен труд:  Ролята на приложните задачи от училищния курс по математика за целите на обучението
достъпен на вътрешната част на сайта до провеждане на защитата

Кога: 28.03.2024 г., 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на следния адрес.