Студент от ФМИ е избран за посланик на EU Careers за Софийския университет

След проведен конкурс и внимателно разглеждане на всички постъпили кандидатури на студенти от Софийския университет, комисия в състав проф. Соня Милева, зам.-ректор кариерно развитие, алумни, връзки с работодателите и бизнеса; Радослав Христов, председател на Студентски съвет; Татяна Матева, зам.-председател на Студентски съвет и Надя Стоянова, ръководител сектор „Кариерно развитие“
избра за посланици на EU Careers за Софийски университет Никол Делчева от Философския факултет и Христо – Чочо Владовски от Факултета по математика и информатика.
Мандатът и ангажиментите на новите посланици стартират през месец октомври 2024 г. Допълнителна информация: https://alumni.uni-sofia.bg/?q=node/633

Желаем успех на колегите!