Хонорувани преподаватели

Договори за зимния семестър на 2020/2021

В периода от 15 до 23 септември 2020 г. (с изключение на 22.09.2020), хоноруваните преподаватели, предложени от катедрите, трябва да попълнят договори за зимния семестър на  2020/2021 учебна  година. Договорите ще бъдат попълвани в стая 209 на ФМИ.

Необходими са данните от личната карта, номера на диплома за висше образование, научна степен и академично звание (в случай, че има такива).

Електронни услуги за хонорувани преподаватели

Регистрацията Ви в СУСИ4 се използва за достъп до следните информационни ресурси и системи на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и Факултета по математика и информатика (ФМИ):

Софтуерни продукти от Microsoft за преподаватели на ФМИ

На адрес https://aka.ms/devtoolsforteaching преподавателите на ФМИ могат да изтеглят безплатно  софтуерни продукти на Microsoft. За достъп до системата е необходимо да си създадете Microsoft account с университетския Ви емейл адрес.