Хонорувани преподаватели

Договори за летния семестър на 2019/2020

В периода от 3 февруари до 10 февруари 2020 г. (включително), хоноруваните преподаватели, предложени от катедрите, трябва да попълнят договори за летния семестър на  2019/2020 учебна  година. Договорите ще бъдат попълвани в стая 209, ФМИ в следния ред:

  • на 3 и 4 февруари катедри: Алгебра, ВОИС, Геометрия, ДУ, КАТ
  • на 5 и 6 февруари катедри: ИТ, КИ, МА
  • на 7 февруари катедри: ИС, МЛП, МРМ, ОМИ
  • на 10 февруари катедри: СТ, ЧМА.

Електронни услуги за хонорувани преподаватели

Регистрацията Ви в СУСИ4 се използва за достъп до следните информационни ресурси и системи на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и Факултета по математика и информатика (ФМИ):

Софтуерни продукти от Microsoft за преподаватели на ФМИ

На адрес https://aka.ms/devtoolsforteaching преподавателите на ФМИ могат да изтеглят безплатно  софтуерни продукти на Microsoft. За достъп до системата е необходимо да си създадете Microsoft account с университетския Ви емейл адрес.