Условия, отговори и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика, 07.04.2024

На 7 април 2024г.  се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика от първа кандидатстудентска изпитна сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2024/2025 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.