Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 09 и 10. 07.2024

Държавният изпит за ОКС "бакалавър" (втора държавна сесия на учебна 2022/2023г) ще се проведе на 09.07.2024 г. и 10.07.2024 г.
Заявления за явяване на държавен изпит ще се приемат от 07 май до 14 юни 2024 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00 (в работни дни); каб. 221 и каб.220, отдел „Студенти“ на ФМИ.
Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.

Първа държавна сесия, 2023/2024: 12.09.2024 г. и 13.09.2024 г.