ЕОС

Правила и документи по програма ЕОС

Програма ЕОС за повишаване на качеството и ефективността на обучението във ФМИ (ЕОС – Ефективност на Обучението на Студентите) през 2021/2022 учебна година.

Правила и документи по програма ЕОС, точка 1
Увеличаване на извънаудиторната работа на студентите чрез развитие на системата за текущ контрол

ЕОС наставници за специалност "Математика"

За учебната 2021/2022 година

Приемно време: по предварителна уговорка по имейл

Академичен наставник: доц. д-р Силвия Бумова, boumova@fmi.uni-sofia.bg

Наставник:

Страници

Subscribe to RSS - ЕОС