ЕОС

Правила и документи по програма ЕОС

Програма ЕОС за повишаване на качеството и ефективността на обучението във ФМИ (ЕОС – Ефективност на Обучението на Студентите) през 2017/2018 учебна година.

Правила и документи по програма ЕОС, точка 1
Увеличаване на извънаудиторната работа на студентите чрез развитие на системата за текущ контрол

ЕОС наставници за специалност "Математика"

За учебната 2017/2018 година

Академичен наставник: доц. д-р Симеон Замковой, zamkovoy@fmi.uni-sofia.bg
Приемно време: по предварителна уговорка по имейл

Наставник:

Яна Алексиева Алексиева, yana_a_n@fmi.uni-sofia.bg
Приемно време: по предварителна уговорка по имейл

ЕОС наставници за специалност "Софтуерно инженерство"

За учебната 2017/2018 година

Академичен наставник: доц. д-р Александър Димов, aldi@fmi.uni-sofia.bg
Приемно време: по предварителна уговорка по имейл

Наставници:

Страници

Subscribe to RSS - ЕОС