ЕОС

ЕОС наставници за специалности "Приложна математика" и "Статистика"

За учебната 2017/2018 година

Академичен наставник: доц. д-р Весела Стоименова, stoimenova@fmi.uni-sofia.bg 
Приемно време: вторник, 12:00-13:00 часа, кабинет ФМИ-516  и четвъртък, 12:00-13:00 часа, кабинет ФМИ-516

Наставници:

ЕОС наставници за специалност "Математика и информатика"

За учебната 2017/2018 година

Академичен наставник: гл. ас. д-р Филип Петров, filipp@fmi.uni-sofia.bg,
Приемно време: вторник, 12:00 часа, кабинет ФзФ-16

Наставници:

Страници

Subscribe to RSS - ЕОС