ОКС "Магистър", разпис за летен семестър, 2023/2024

4.5. МАТЕМАТИКА

4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО …