ОКС "Бакалавър", разпис за зимен семестър, 2023/2024

Математика и информатика, задочно обучение