ОКС "Бакалавър", разпис за зимен семестър, 2023/2024

Анализ на данни, редовно обучение

Информатика, редовно обучение

Информационни системи, редовно обучение

Компютърни науки, редовно обучение

Математика, редовно обучение

Математика и информатика, редовно обучение

Приложна математика, редовно обучение

Статистика, редовно обучение

Софтуерно инженерство, редовно обучение

Математика и информатика, задочно обучение