Модул за придобиване на професионална квалификация "Учител по математика"

за специалностите към ФМИ, направления 4.5. Математика и 4.6 Информатика и КН

Professional area: 
Optional training
Degree: 
Bachelor
Form of education: 
редовно
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
Учител по математика

Focus, educational goals

Допълнение към учебен план на специалности:

  • МИМ01 "Математика"
  • МИТ01 "Статистика"
  • МИП01 "Приложна математика"
  • МИИ01 "Информатика"
  • МИК01 "Компютърни науки"
  • МИБ01 "Информационни системи"
  • МИЕ01 "Софтуерно инженерство".

Training

  

Professional competence

Завършилите този факултативен модул (след успешното полагане на всички изпити) придобиват допълнителна  професионална квалификация „Учител по математика".

Professional realization

  

Curriculum