Mathematics Days in Sofia

10-14 юли 2023

Организатор: Институтът по математика и информатика при БАН
Съорганизатори: Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" и Съюза на математиците в България

Сайт на конференцията