International Workshop "Sphere packings, coverings, and spherical codes (SPCSC2023)"

29-31 май 2023, София, България

Организатори: 

  • Институт по математика и информатика при БАН
  • Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" 

Сайт на конференцията