Четиринадесета международна конференция "Конструктивна теория на функциите"

11-15 юни 2023 г., Лозенец, България

Организатори: 

  • Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" 
  • Институт по математика и информатика при БАН

Сайт на конференцията