International Conference on Information Systems, Embedded Systems and Intelligent Applications (ISESIA)

26-27 май 2023 г. София, България

Организатори:

  • Катедра "Компютърна информатика" при Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" 

Сайт на конференцията